Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komunikaty dot. egzaminów dyplomowych - rok akad. 2023/2024.