• Ostatnia zmiana 30.03.2012 przez Administrator UMB

  O kierunku

  Strona: 1 z 2

  Kształcenie na kierunku Elektroradiologia odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
  • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

  Kształcenie na studiach I i II stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

   

  Program studiów I stopnia.

   

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): anatomii, ekonomii, międzynarodowych problemów zdrowia, patomorfologii, psychologii, socjologii, prawa, demografii, biofizyki, biostatystyki.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): aparatury medycznej, diagnostyki elektromedycznej, medycyny nuklearnej, propedeutyki medycyny, radiobiologii i i ochrony radiologicznej, radiodiagnostyki ogólnej i klinicznej, radioterapii, ultrasonografii.

  Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Elektroradiologia jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Potrafi miedzy innymi: korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych, komunikować się z pacjentem, współpracować w zespole terapeutycznym. Absolwent umie przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Planuje pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów i uzyskuje informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Udziela pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Prowadzi także dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych. Potrafi dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego oraz obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy. Potrafi wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej, badania izotopowe (scyntygraficzne), badania: densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne, audiometrię, radioterapię odpowiednią techniką. Zna i prowadzi dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów. Umie zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej, udzielać pierwszej pomocy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

   

  '