Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 21.03.2024 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  O kierunku


  Program studiów

  Przedmioty realizowane na kierunku Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie podzielone zostały na następujące grupy:

  Podstawowe nauki medyczne
  Nauki ogólne z językiem obcym
  Nauki w zakresie podstaw fizjoterapii
  Nauki w zakresie fizjoterapii klinicznej
  Praktyki semestralne Moduły do wyboru
  Praktyka fizjoterapeutyczna
  Praca magisterska (seminarium mgr; praca magisterska, egzamin magisterski)
  Autorska oferta uczelni


  Absolwent
  Absolwent uzyskuje tytuł magistra.

  Absolwent uzyskuje:

  • Przygotowanie zawodowe poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów
  • Wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii, podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego
  • Umiejętności i kompetencje profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego
  • Ukształtowanie postaw tolerancji dla zachowań wynikających z niepełnosprawności, odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku, wrażliwości etycznej oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności
  • Umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
  • Umiejętności rozwiązywania problemów oraz stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych
  • Zdobycie sprawności fizycznej koniecznej dla poprawnego demonstrowania
   i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi
  • Ukształtowanie odporności emocjonalnej umożliwiającą pracę z osobami chorymi
   i niepełnosprawnymi

   Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów w szkole doktorskiej.