• Ostatnia zmiana 09.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  Kształcenie na kierunku Fizjoterapia w formie studiów jednolitych magisterskich odbywa się od roku akademickiego 2017/2018 i jest prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.


  Program studiów jednolitych magisterskich - prowadzonych od roku akademickiego 2017/2018

  Przedmioty realizowane na kierunku Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie podzielone zostały na następujące grupy:

  Podstawowe nauki medyczne
  Nauki ogólne z językiem obcym
  Nauki w zakresie podstaw fizjoterapii
  Nauki w zakresie fizjoterapii klinicznej
  Praktyki semestralne Moduły do wyboru
  Praktyka fizjoterapeutyczna
  Praca magisterska (seminarium mgr; praca magisterska, egzamin magisterski)
  Autorska oferta uczelni

  Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

  Absolwent uzyskuje:

  • Przygotowanie zawodowe poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów
  • Wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii, podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego
  • Umiejętności i kompetencje profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego
  • Ukształtowanie postaw tolerancji dla zachowań wynikających z niepełnosprawności, odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku, wrażliwości etycznej oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności
  • Umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
  • Umiejętności rozwiązywania problemów oraz stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych
  • Zdobycie sprawności fizycznej koniecznej dla poprawnego demonstrowania
   i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi
  • Ukształtowanie odporności emocjonalnej umożliwiającą pracę z osobami chorymi
   i niepełnosprawnymi

   Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów w szkole doktorskiej.