Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Postępowania habilitacyjne.