• Ostatnia zmiana 30.03.2012 przez Administrator UMB

  O kierunku

  Strona: 1 z 3


  Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata Pielęgniarstwa
  • • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra Pielęgniarstwa

  Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

   

  Program studiów I stopnia.

   

  Przedmioty realizowane na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, patologii, badania fizykalnego, biochemii i biofizyki, genetyki, mikrobiologii i parazytologii, zdrowia publicznego, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu: podstaw pielęgniarstwa, filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, interny i pielęgniarstwa internistycznego, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego, psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, opieki paliatywnej, ratownictwa medycznego, dietetyki, badań w pielęgniarstwie, zakażeń szpitalnych, języka migowego lub promocji zdrowia psychicznego.

   

  '