• Ostatnia zmiana 30.03.2012 przez Administrator UMB

  O kierunku

  Strona: 1 z 3

  Kształcenie na kierunku Położnictwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata Położnictwa
  • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra Położnictwa

  Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

   

  Program studiów I stopnia.

   

  Przedmioty realizowane na kierunku Położnictwo I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, patologii, embriologii i genetyki, badania fizykalnego, biochemii i biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, i genetyki, mikrobiologii i parazytologii, zdrowia publicznego, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): filozofii i etyki zawodu położnej, podstaw opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, chorób wewnętrznych, chirurgii, psychiatrii, anestezjologii i stanów zagrożenia życia, rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii, dietetyki.

   

  '