Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Materiały Rady Wydziału.