Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kryteria przyjęć.
 • Ostatnia zmiana 24.01.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Kryteria przyjęć


  Kryteria przyjęć, czyli wymagania przedmiotowe na studia jednolite i I stopnia na rok akademicki 2024/2025

  PR - poziom rozszerzony   PP - poziom podstawowy
   

   Wydział Lekarski

  Podstawa przyjęcia:

  Przedmioty:

  Przelicznik:Uwagi:


  Kierunki:

   Lekarski

  suma wyników z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, z każdego nie mniej niż 30%

  2 do wyboru z grupy:
  BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA

  1% PR = 1 pktuwaga 1: wymagany próg minimalny 60 pkt rankingowych
  uwaga 2: w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z matematyki podstawowej
  1

   Lekarsko-Dentystyczny

  suma wyników z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, z każdego nie mniej niż 30%

  2 do wyboru z grupy:
  BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA

  1% PR = 1 pktuwaga 1: wymagany próg minimalny 60 pkt rankingowych
  uwaga 2: w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z matematyki podstawowej
  1

   Biostatystyka Kliniczna

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonymBIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA lub INFORMATYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Higiena Stomatologiczna

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Techniki Dentystyczne

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  obowiązkowy egzamin z rysunku

   Wydział Farmaceutyczny

   

  Przedmioty:

  Przelicznik:Uwagi:

  Kierunki:

   Farmacja

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  wymagany próg minimalny 30 pkt rankingowych

   Analityka Medyczna

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Kosmetologia

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  Przedmioty:

  Przelicznik:Uwagi:

  Kierunki:

   Dietetyka

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Elektroradiologia

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Fizjoterapia

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Logopedia z   Fonoaudiologią

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  obowiązkowy test predyspozycji

   Pielęgniarstwo

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Położnictwo

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Ratownictwo Medyczne

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   Zdrowie Publiczne
  i Epidemiologia

  wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonymBIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA

  1% PR = 2 pkt

  1% PP = 1 pkt

  --

   


  1 oprócz wymaganych wyników z 2 przedmiotów kandydaci wpisują do systemu IRK również wynik z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, który nie jest uwzględniany w punktacji rankingowej, ale stanowi kryterium dodatkowe, w sytuacji, gdy liczba kandydatów z taką samą punktacją jest większa niż liczba miejsc; kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na poziomie podstawowym wpisują 0; wyjątek stanowią kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na poziomie podstawowym ale zdawali ją na poziomie rozszerzonym – tacy kandydaci wpisują wynik z matematyki rozszerzonej pomnożony x 1,30, nie wyższy jednak niż 100%