• Aktualności

  Akcje COST - budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie

  19.07.2019 09:41
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Akcje COST (European Cooperation in Science and Technology) jest programem finansowanym przez Unię Europejską, który umożliwia naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie.

   

  W działania COST można zaangażować się na 3 różne sposoby:

   

  Uczestnictwo jest otwarte dla naukowców z:

  • uczelni,
  • instytutów naukowych,
  • zarówno dużych jak i małych publicznych oraz prywatnych organizacji

  ze wszystkich 36 krajów członkowskich COST (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja Wielka Brytania, FYROM oraz jedno państwo współpracujące: Izrael).

   

  Naukowcy mogą być specjalistami ze wszystkich dziedzin nauki i nie ma znaczenia na jakim etapie rozwoju swojej kariery się znajdują.

   

  Możliwe działania w ramach akcji COST:

  • Spotkania, warsztaty i konferencje;
  • Granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców;
  • Short-Term Scientific Missions (STSM);
  • Szkolenia (training schools);
  • Działania upowszechniające i publikacje.
  •  

  Badania w ramach Akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je kraje/jednostki naukowe. A jedynie powyższe koszty pokrywane są z budżetu COST. Koszty udziału w posiedzeniach Management Committees (MC) max. dwóch przedstawicieli kraju biorącego udział w tej Akcji są zwracane z budżetu COST-u.

  Termin składania wniosków nową Akcję COST: 5.09.2019 r., godz. 12:00.

   

  Krajowym Koordynatorem COST w Polsce jest:

  Jadwiga Mrozowska
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Departament Współpracy Międzynarodowej
  ul. Wspólna 1/3, pok. 378, 00-529 Warszawa
  tel.: 22 52 92 378, e-mail: jadwiga.mrozowska@nauka.gov.pl

  W przypadku zainteresowania Akcjami COST prosimy o kontakt z Działem Nauki z Panią Marią Szlachtą (maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 856865116)

   

  Zapraszamy również do zapoznania się z biuletynem COST.

  Powrót