• Aktualności

  UWAGA! Rusza rekrutacja uzupełniająca na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych

  20.09.2020 09:49
  Autor: Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych oraz badawczo-dydaktycznych UMB  do udziału w szkoleniu "Tworzenie artykułów (prac) naukowych", które przeprowadzi doświadczona w tego typu szkoleniach firma zewnętrzna.

   

  Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Zaplanowanie artykułu (pracy) naukowej, w tym: układ/struktura tekstu, wprowadzenie oraz abstrakt, bibliografia i wybór właściwego piśmiennictwa, przekaz artykułu, wybór i sposób prezentacji wyników, wybór specjalistycznego edytora tekstu.
  2. Wybór czasopisma w odniesieniu do zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego zgromadzonych materiałów oraz kontakt z redakcją, w tym przygotowanie listu przewodniego do redakcji czasopisma.
  3. Tworzenie artykułów (prac) naukowych w języku angielskim.
  4. Proces wydawniczy wraz z korespondencją i z redakcją.
  5. Narzędzia ułatwiające pisanie artykułów (prac) naukowych.
  6. Popularyzacja dorobku naukowego.

   

  Szkolenie oparte będzie na wykładzie, podczas którego Uczestnicy będą zachęcani do komentowania i zadawania pytań.

  Zagadnienia omawiane będą na konkretnych przykładach z wybranych publikacji, dzięki czemu łatwiej będzie je zrozumieć i zapamiętać.

  W szkoleniu przewidziana jest część warsztatowa polegająca na samodzielnej analizie i krytycznej ocenie artykułu oraz wspólnym omówieniu wniosków.

  Istnieje możliwość przygotowania pytań, konkretnych przykładów i zagadnień, o których uczestnicy szkolenia będą chcieli porozmawiać z osobą prowadzącą, po uprzednim przesłaniu osobie prowadzącej.

  Przewidziano omówienia zaproponowanej publikacji dotyczącej wybranego obszaru terapeutycznego.

   

  Przewidziane terminy szkoleń to: 21, 22 lub 23 października 2020 r.

   

  Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i zostanie przeprowadzone w trzech grupach, każda w następujących terminach:

  I grupa: 21.10.2020

  II grupa: 22.10.2020

  III grupa: 23.10.2020

   

  Liczba miejsc ograniczona - 28

   

  Szczegółowy harmonogram i miejsce szkolenia każdej z grup zostanie przesłany uczestnikom, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji.

   

  Rekrutacja na szkolenie trwa od dnia 22.09.2020 r.  do dnia 05.10.2020 r.

   

  czytaj więcej informacji...

   

  Powrót