• Aktualności

  Ostatnie pożegnanie Profesora Michała Pryszmonta

  18.11.2020 18:38
  Autor: Administrator UMB

   

   

  Ś.P.  Profesor Michał Pryszmont przez kilkadziesiąt lat związany był z Akademią Medyczną w Białymstoku. W 1963 roku rozpoczął pracę w Klinice Neurologicznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1971 r., a doktora habilitowanego w 1987r. W roku 1992 mianowany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego AMB. W roku akademickim 1994/95 pełnił obowiązki kierownika Kliniki Neurologicznej i od tego samego roku kierował Katedrą Neurologii. Pełnił obowiązki konsultanta regionalnego w zakresie neurologii.
  Profesor Michał Pryszmont miał bogaty dorobek naukowy na który składa się blisko 70 opublikowanych prac, oraz 22 komunikaty zjazdowe. Większość publikacji dotyczyła diagnostyki i leczenia udarów mózgu. Zmarły Profesor Michał Pryszmont za naukowe osiągnięcia był kilkanaście razy nagradzany indywidualną i zespołową nagrodą Rektora AMB. Odznaczony był także Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, oraz Srebrna odznaką Zasłużony dla Województwa Suwalskiego. Był cenionym dydaktykiem i klinicystą.  
   
  Powrót