• Ostatnia zmiana 04.10.2017 przez St. Podyplomowe WNOZ UMB

    Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

     

    Szanowni Państwo,

     

    uprzejmie informuję, iż na podstawie §7 pkt. 1, 4 oraz 5 Regulaminu rekrutacji na niestacjonarne studia podyplomowe „Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu” w języku angielskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o NIE OTWARCIU STUDIÓW.