• Ostatnia zmiana 03.07.2017 przez St. Podyplomowe WNOZ UMB

    Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

    Niniejsza strona jest poświęcona edycji studiów podyplomowych organizowanej w roku akademickim 2017/2018.