Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej.
  • Ostatnia zmiana 04.10.2023 przez Administrator

   Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej

   Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o. jest jednym z największych w kraju i największym w rejonie północno-wschodnim kompleksowym ośrodkiem diagnostycznym wykonującym badania: histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne, histochemiczne, immunohistochemiczne, sekcyjne oraz badania z zakresu biologii molekularnej i cytogenetyki, posiadającym licencję Polskiego Towarzystwa Patologów jako ośrodek diagnostyczny o III stopniu referencyjności: nr 68/2022.

   AODPiGM świadczy usługi diagnostyczne dla największych w regionie placówek służby zdrowia. Zatrudnia zespół wykwalifikowanych lekarzy patologów oraz diagnostów laboratoryjnych, posiadających specjalizację z genetyki medycznej, mikrobiologii medycznej oraz laboratoryjnej diagnostyki medycznej, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez specjalizacje, szkolenia, konferencje naukowe, kursy i zjazdy.

   AODPiGM stale bierze udział w programach zewnętrznej kontroli jakości oraz europejskich programach certyfikacji badań molekularnych oraz immunohistochemicznych(GenQA, EMQN). Wiarygodność przeprowadzonych procedur diagnostycznych gwarantuje również nowoczesne wyposażenie aparaturowe, a złotym standardem jest automatyczny system przesyłania zaszyfrowanych wyników badań drogą elektroniczną dla placówek Zlecających z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.

   Oprócz prężnie funkcjonującego laboratorium patomorfologicznego AODPiGM wychodząc naprzeciw nowym standardom światowym wprowadził również patomorfologię cyfrową (digital pathology) obejmującą wytworzenie obrazów cyfrowych z preparatów mikroskopowych przy użyciu specjalistycznych skanerów oraz interpretację i analizę uzyskanych obrazów za pomocą specjalistycznego oprogramowania zarówno w celach diagnostycznych (telepatologia) jak i w ramach działalności naukowej. W ramach szeroko rozwiniętej diagnostyki molekularnej w AODPiGM są wykonywane nowoczesne badania genetyczne bazujące na technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS, skierowane głównie do pacjentów z nowotworami płuc, jelita grubego oraz wszystkimi nowotworami tzw. BRCA-zależnymi. Te zaawansowania badania NGS są krytycznym elementem postepowania diagnostycznego pod kątem doboru odpowiedniego schematu terapii ukierunkowanej molekularnie dla pacjentów. Ponadto AODPiGM prowadzi kompleksową, pełnoprofilową diagnostykę chorób hematoonkologicznych oraz z zakresu mikrobiologii molekularnej.

   Oprócz działalności diagnostycznej AODPiGM bierze udział w licznych projektach badawczo-rozwojowych i naukowych. Aktualnie jest Liderem i głównym realizatorem projektu dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego rezultatem ma być optymalizacja, walidacja kliniczna oraz komercjalizacja nowego, szybkiego hybrydowego testu molekularnego SARS-Hyb-45 do bezpośredniej diagnostyki SARS-CoV-2, zarówno na skalę laboratoryjną jak w ramach diagnostyki przyłóżkowej „point-of-care” (całkowita wartość projektu: 4,082,205.04 zł).

   Link do strony jednostki: https://aodp.pl/