Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białystok Plus.
  • Ostatnia zmiana 04.10.2023 przez Administrator

   Białystok Plus

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi wyjątkowe w tej części Europy badanie kohortowe pn. „BIAŁYSTOK PLUS - POLISH LONGITUDINAL UNIVERSITY STUDY”. W badaniu, które rozpoczęło się w 2017r. oceniany jest stan zdrowia populacji mieszkańców Białegostoku w wieku 20-80 lat. W tym celu do udziału w badaniu sukcesywnie zapraszani są losowo wybrani mieszkańcy miasta (10000 zaproszeń). Osoby, które odpowiadają na zaproszenie wchodzą do grupy badanej. Kolejne oceny planowane są w odstępach 5-letnich (tzw. follow-up study). Zakładany całkowity okres obserwacji będzie trwał przynajmniej 15 lat. Protokół badania obejmuje szeroką, szczegółową ocenę parametrów zdrowotnych, antropometrycznych, socjo-demograficznych i środowiskowych. Zbierany jest szczegółowy wywiad zdrowotny. Uczestnik badania ma wykonywane obrazowe (m.in. USG tarczycy, tętnic szyjnych, wątroby, echo serca, rezonans magnetyczny (głowa, tułów, część kończyn)), elastografię wątroby, bodypletyzmografię; spiroergometrię, EKG, ocenę sztywności tętnic, ocenę składu ciała (bioimpedancja elektryczna oraz DEXA), badanie dna oka, badanie stomatologiczne, nagranie głosu, testy określające podstawowe funkcje poznawcze u osób starszych. Ponadto pobierany jest materiał biologiczny w postaci krwi, kału, moczu, śliny, wymazu z kieszonek dziąsłowych, poddawany następnie rozbudowanej ocenie laboratoryjnej. ​​Baza danych zawiera także wyniki analiz proteomicznych, metabolomicznych, SNP’s, składu mikroflory jelitowej. Materiał biologiczny jest biobankowany. (Próbki są zamrożone i przechowywane do celów naukowych).

    

   Uzupełnieniem wymienionych pomiarów jest wywiad zbudowany ze standaryzowanych, walidowanych skal oceniających ryzyka zdrowotne związane ze stylem życia, narażeniem na czynniki środowiskowe, czy relacje psycho-społeczne. Badania odbywają się pod kierownictwem prof. dr hab. Karola Kamińskiego w Ośrodku Badań Populacyjnych, przy ul. Waszyngtona 15B - budynku specjalnie przeznaczonym do realizacji tego projektu.

    

   Współpraca naukowa i oferta dla biznesu

    

   Białystok PLUS jest badaniem siostrzanym Study of Health in Pomerania (SHIP Study) prowadzonego w Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy), dzięki czemu wiele metod, know-how oraz standardowych procedur operacyjnych wdrożono w badaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ostatnich latach, na bazie Białystok PLUS oraz wkładu Partnerów powstało szereg interesujących projektów, na które pozyskiwano zewnętrzne środki. Nawiązano naukową współpracę między innymi z Rotterdam Study, Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, SCALLOP Consortium. Białystok PLUS wchodził w skład konsorcjów w projektach o charakterze aplikacyjnym, np. VAMP Voice Analysis for Medical Professionals, w ramach którego powstał system do oceny ryzyka chorobowości na podstawie głosu.

   Multidyscyplinary zespół badaczy Białystok PLUS pozostaje otwarty na nawiązywanie nowych współprac i projektów badawczych zarówno podstawowych, jak i wdrożeniowych. Białystok PLUS stanowi zespół 35 osób reprezentujących różne dyscypliny i doświadczenie. Swoje siły połączyli tu lekarze i lekarze stomatolodzy, specjaliści zdrowia publicznego i epidemiologii, biostatystycy, elektroradiolodzy, dietetycy, analitycy medyczni, specjaliści pielęgniarstwa i socjolodzy. Możliwość interdyscyplinarnej współpracy pozwala na szerokie postrzeganie zdrowia i jego determinantów. Tak powstają wyjątkowe projekty!

    

   Białystok PLUS jest źródłem bieżących i wyczerpujących danych opisujących zmienną sytuację zdrowotną mieszkańców miasta. Swoją wyjątkowość lokuje w bardzo szerokim protokole badawczym oraz prospektywnej ocenie uwzględniającej powtórne pomiary. Zarówno liczebność grupy badanej, jak i sumaryczna liczba zmiennych dotyczących pojedynczego uczestnika stanowią o unikalności tego projektu w skali kraju. Tworzona baza danych pozwala nie tylko na ocenę częstości badanych zjawisk, ale przede wszystkim na poszukiwanie nieznanych dotąd asocjacji między czynnikami ryzyka, a rozwojem chorób. Dużą wartością jest integracja metod i sposobu zapisu danych z siostrzanym badaniem SHIP prowadzonym w Greifswaldzie, co pozwala na zwiększenie liczebności grup badanych.

    

   kontakt
   www: https://bialystok.plus
   e-mail:  medycyna.populacyjna@umb.edu.pl

    

   Principal Investigator (PI) prof. dr hab. Karol Kamiński
   email: karol.kaminski@umb.edu.pl