Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia dotyczący studentów i studentek IV i V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim w roku akademickim 2021/2022

  27.09.2021 11:58
  Autor: Administrator UMB

   

  Drodzy Studenci,

  W roku akademickim 2021/2022 w ramach realizacji Projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na Kierunku Lekarsko – Dentystycznym została wprowadzona modyfikacja programów kształcenia przedmiotów:

  „Ortodoncja” na IV i V roku studiów,

  „Stomatologia Zintegrowana Wieku Dorosłego” na V roku studiów,

  „Gerostomatologia” na V roku studiów,

  „Chirurgia stomatologiczna” na V roku studiów,

  „Protetyka stomatologiczna” na V roku studiów,

  „Choroby przyzębia” na V roku studiów,

  „Stomatologia zachowawcza z endodoncją” na V roku studiów.

  Wszyscy Studenci i Studentki IV i V roku uczęszczający na ww. przedmioty z początkiem roku akademickiego 2021/2022 zostaną włączeni do Projektu i tym samym staną się jego uczestnikami.

  Uczestnictwo w projekcie będzie wiązało się z obowiązkiem przekazania danych osobowych, w celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązku monitorowania uczestników projektu zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji dokumentacji.

  Każdy uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

  Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu realizacji Zadania 3 – Modyfikacja programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne oraz Zadania 5 – Modyfikacja programów kształcenia a kierunku Lekarsko – Dentystycznym, realizowanych w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (regulamin dostępny na stronie https://www.umb.edu.pl/zpu2 w zakładce Dokumenty do pobrania – Studenci UMB ).

  Powrót