Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Andrzejki dermatologiczne.
 • Ostatnia zmiana 31.12.2014 przez Medyk Białostocki

  Andrzejki dermatologiczne

  W dniach 21-22 listopada 2014 r. odbyła się w Warszawie VIII Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. Andrzej Kaszuba, kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a organizatorem Wydawnictwo „Czelej” z Lublina. W konferencji uczestniczyło 600 osób.

  Pierwsza sesja została poświęcona geriatrii dermatologicznej. Inspirujący wykład pt. „Problemy opieki geriatrycznej w Polsce” wygłosił prof. Bolesław Samoliński z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Długość życia w Polsce ulega wydłużeniu. Zadaniem państwa jest stworzenie zintegrowanej opieki nad seniorami. Profesor zwrócił uwagę, że po 70. roku życia na jednego Polaka przypada średnio 3-4 przewlekłe schorzenia i podał założenia długofalowej polityki senioralnej w naszym kraju. Omówił zagadnienie zdrowego starzenia się zawarte w tzw. Białej Księdze. Problem zdrowia osób w wieku podeszłym został poruszony na sesji Parlamentu i Forum Ekonomicznym w 2013 roku. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2014 r. zawarto Uchwałę Nr 238 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”. Na zakończenie prof. B. Samoliński stwierdził między innymi, że obecnie niezbędny jest rozwój uniwersytetów trzeciego wieku, parlament seniorów oraz rady seniorów przy samorządach. Prof. A. Kaszuba podkreślił ogromną wartość wykładu i podziękował za cenne uwagi odnoszące się do problemu starzenia się społeczeństwa w naszym kraju.

  Drugą prezentację miała prof. Katarzyna Woźniak z Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM, która na podstawie wieloletnich własnych badań i obserwacji klinicznych, omówiła trudne zagadnienie pemfigoidu - choroby wieku podeszłego. Wykład miał istotne znaczenie diagnostyczne, kliniczne i terapeutyczne. Prof. Zygmunt Adamski, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii w Poznaniu, przedstawił objawy skórne w cukrzycy, która często dotyka ludzi starszych, a prof. Jacek Szepietowski - kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu, omówił podejście terapeutyczne do łuszczycy wieku podeszłego. Następnie dr Marta Pastuszka i prof. A. Kaszuba z ośrodka łódzkiego zaprezentowali problemy pielęgnacji skóry w stanach zdrowia i choroby w wieku podeszłym.

  Prezenterzy podkreślali ogromne znaczenie w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry osób starszych stosowania środków nawilżających (emolientów). Wykłady te spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

  W sesji „Atopia” prof. Joanna Narbutt z Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi omówiła zagadnienie mikrobiomu w atopii i jego rolę w przebiegu atopowego zapalenia skóry, a prof. Aleksandra Lesiak, również z kliniki łódzkiej, zadała istotne pytanie, czy istnieje algorytm leczenia w tej chorobie. Trzecią sesję poświęcono trądzikowi osób dorosłych. Dr Ewa Chlebus przedstawiła problem leczenia ogólnego tej choroby, a dr Maria Noszczyk - leczenia miejscowego i metody pielęgnacji skóry. W sesji „Dermatologia pediatryczna” dr Danuta Rosińska-Borkowska omówiła współczesne podejście do pielęgnacji skóry niemowląt i małych dzieci, prof. Dorota Krasowska różnicowanie i leczenie erytrodemii okresu noworodkowego i niemowlęcego, prof. A. Kaszuba - receptory PAR-2 w etiopatogenezie atopowego zapalenia skóry, a dr Wojciech Bienias - nowości w dermatologii dziecięcej.

  Drugiego dnia konferencji, w sesji „Przypadki”, przedstawiono niezwykle interesujących pacjentów diagnozowanych i leczonych w ośrodkach poznańskim (prof. Z. Adamski) i olsztyńskim (prof. Waldemar Placek, kierownik Kliniki Dermatologicznej UW-M). Następne sesje poświęcone były nowościom w leczeniu miejscowym dermatoz, takich jak skóra tłusta i trądzik. W sesji „AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową”, Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, omówiła wybrane aspekty sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce, prof. Joanna Maj z kliniki wrocławskiej - zmiany skórne w zakażeniu HIV, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta z Katedry Zdrowia Kobiety ŚUM - ryzykowne zachowania seksualne w aspekcie szerzenia się chorób przenoszonych drogą płciową, a prof. Anna Zalewska-Janowska z Zakładu Psychodermatologii UM w Łodzi - wenerofobię - problem XXI wieku.

  Konferencję uświetnił „Wieczór Andrzejkowy”, w ramach którego odbył się koncert pt. „Najpiękniejsze arie operetkowe i musicalowe”. Wykonawcami byli Justyna Reczeniedi - sopran, Robert Szpręgiel - baryton oraz Zespół Con Passione. Po owacyjnie przyjętym koncercie, uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji i zabawie tanecznej.

   

  Prof. dr hab. Bożena Chodynicka

  kierownik Kliniki Dermatologii o Wenerologii

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.