Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zdarzenia niepożądane w wideochirurgii.
 • Ostatnia zmiana 26.07.2016 przez Medyk Białostocki

  Zdarzenia niepożądane w wideochirurgii

  Spotkania organizowane przez prof. Jacka Dadana, dr hab. Piotra Myśliwca, dr hab. Hady’ego Razak Hady oraz cały zespół I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej coraz trwalej wpisują się do harmonogramu spotkań chirurgów z Polski oraz innych krajów świata.

  Recepta na to okazała się prosta: mówimy o własnych operacjach i powikłaniach występujących po nich - pokazujemy je na nagraniach wideo i w ten sposób zapobiegamy podobnym zdarzeniom w przyszłości. A to wszystko z udziałem wybitnych ekspertów krajowych i zagranicznych, podane w przyjaznej atmosferze. Tylko praktyczna wiedza, tylko przypadkach, które wydarzyły się naprawdę.

  X międzynarodowa konferencja - „Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w wideochirurgii” - tradycyjnie już rozpoczęła się warsztatami z zakresu zaawansowanych technik laparoskopowych, zorganizowanymi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Ich uczestnicy mieli okazję obejrzeć laparoskopowe operacje metaboliczne: ominięcie żołądkowe (gastric bypass), rękawową resekcję żołądka (sleeve gastrectomy), pętlowe ominięcie żołądkowe (omega loop gastric bypass); operacje jelita grubego: hemikolektomię prawostronną, resekcję esicy oraz przednią amputację odbytnicy; a także: prawostronną adrenalektomię i laparoskopową naprawę przepukliny pachwinowej metodą całkowicie przedotrzewnową (TEP - total extraperitoneal repair). Zabiegi były przeprowadzane w najnowszej technologii trójwymiarowej (3D), dzięki sprzętowi zakupionemu ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na potrzeby I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. Klinika jest nie tylko jednym z 7 oddziałów chirurgicznych w Polsce, przeprowadzających operacje z powodu otyłości i jej powikłań, ale także jest uznanym ośrodkiem małoinwazyjnej chirurgii endokrynologicznej i gastroenterologicznej. Pracownicy kliniki są zapraszani do innych miast nie tylko jako wykładowcy, ale także jako eksperci, pomagający wdrożyć nowe rodzaje operacji w innych ośrodkach chirurgicznych.

  Na początku maja zaszczycili Białystok swoją obecnością chirurdzy z Holandii (Maurits de Brauw), Danii (Thomas Buchbjerg i Krzysztof Torzyński), Hiszpanii (Franch-Arcas Guzman), Litwy (zaprzyjaźniony z białostockim ośrodkiem Almantas Maleckas), a także z Iraku, Białorusi i Ukrainy. Odwiedzili nas najbardziej utytułowani polscy laparoskopiści ze szpitali uniwersyteckich: prof. Maciej Michalik, prof. Andrzej Budzyński, prof. Marcin Barczyński, prof. Wojciech Zegarski, dr hab. Wojciech Makarewicz, dr Krystyna Abramowicz, dr Tomasz Jaworski. Nie zabrakło chirurgów operujących zgodnie z najnowszymi trendami w pozostałych ośrodkach, takich jak: dr Tomasz Lewandowski, dr Wiesław Pesta, dr Wojciech Tołwiński, dr Maciej Pastuszka, dr Kryspin Mitura.

  W konferencji wzięli udział lekarze praktycznie z całej Polski, od Podkarpacia po Pomorze. Zabrakło natomiast miejscowych chirurgów.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.