Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. XIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne.
 • Ostatnia zmiana 17.03.2015 przez Medyk Białostocki

  XIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne

  W dniach 15-17 stycznia 2015 w Białowieży odbyły się XIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne.

  Zorganizowały je przez Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z Kliniką Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Kliniką Psychiatrii WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Powitaliśmy około 300 specjalistów psychiatrów z całej Polski. Swoją obecnością zaszczycił nas prorektor UMB prof. Zenon Mariak, który wraz z prof. Agatą Szulc - przewodniczącą komitetu organizacyjnego, rozpoczął sesję wykładową. Pierwszego dnia swoją wiedzą dzieliło się wielu znakomitych wykładowców.

  Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii - prof. Piotr Gałecki przedstawił nowatorskie podejście do depresji, jako choroby o podłożu zapalnym. Rozważaliśmy, czy to możliwe, aby depresja była alergią psychiki. Pani prof. Agata Szulc przekonywała zgromadzonych do patrzenia na psychiatrię, jako gałąź medycyny i szukania biologicznych markerów chorób psychicznych. Profesorowie Jerzy Samochowiec z Kliniki Psychiatrii Pomorskiego UM w Szczecinie i Przemysław Bieńkowski z Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przedstawili ciekawe opisy przypadków, zachęcając do stosowania neuroleptyków o przedłużonym działaniu. Prof. Janusz Heitzman - z Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie mówił o przemocy w psychiatrii i nakreślił, jak sobie radzić z agresją pacjentów do personelu.

  Psychiatria jest interdyscyplinarna, dlatego wśród wykładowców gościliśmy specjalistę z innej dziedziny medycyny. W tym roku mieliśmy przyjemność wysłuchać dr hab. Jerzego Konstantynowicza - znakomitego pediatry i kierownika Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UMB, który zapoznał nas z objawami somatycznymi w zaburzeniach odżywiania u młodzieży. Następnie Prof. Alina Borkowska z Zakładu Neuropsychologii Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy opowiedziała o diagnostyce neuropsychologicznej w chorobach somatycznych, zaś prof. Agata Szulc o zaburzeniach funkcji poznawczych w chorobach psychicznych.

  Kolejnego dnia odbyły się sesje warsztatowe - w sumie 20 warsztatów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Można było wzbogacić wiedzę o treści związane z seksuologią, orzecznictwem, psychoterapią, powiązaniem między psychiką i somatyką oraz z problemem samobójstw. Oto podsumowanie wybranych warsztatów:

  Ppłk. rez. dr n. med. Marian Macander z dużym zaangażowaniem przedstawił tematykę psychologii lotniczej, w szczególności pokazów lotniczych i kwalifikacji do tego typu pokazów wynikające z wieloletniej osobistej współpracy z pilotami Wojska Polskiego. Wykład był pełen unikatowych nagrań z air show z Polski i zagranicy. Dr hab. Lucyna Ostrowska z Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB przestawiła temat zaburzeń odżywiania z punktu widzenia doświadczonego lekarza internisty, specjalisty z zakresu dietetyki klinicznej. Obszary współpracy, ale i konfliktów na linii lekarz chorób wewnętrznych - psychiatra: gdzie zaczyna się, a gdzie kończy rola każdego z nich? Dyskusja była bardzo żywa, uczestnicy wymienili się doświadczeniami, często różniącymi się w zależności od miejsca pracy czy regionu, co świadczyć może o braku spójnej strategii postępowania z tego typu chorymi. Mgr Tytus Koweszko z Kliniki Psychiatrycznej WNoZ Warszawskiego UM dokonał przeglądu i omówienia przesiewowych narzędzi służących do oceny ryzyka samobójstwa. Samobójstwa to rosnący problem w Polsce, ponieważ odsetek zgonów samobójczych w Polsce rokrocznie wzrasta.

  Warsztat pt.: „Transseksualizm - aspekty psychiatryczne”, prowadzony przez dra Sławomira Jakimę - specjalistę seksuologa i mgr Ewę Małachowską, pokazywał trudność związaną z długotrwałym procesem diagnozy transseksualizmu, wymagającym dużej empatii i rozumienia trudności osób transseksualnych. Zaczynając od historii zjawiska, kończąc na współczesnych problemach osób transseksualnych, ukazał nowe światło możliwości pracy. Warsztat dr n. med. Sławomira Murawca pt. „Diagnozy, których nie ma w klasyfikacjach - problem zagubionego pacjenta i psychiatry” polegał na otwartej dyskusji uczestników, podczas której przedstawiano opisy przypadków, których diagnoza była niejednoznaczna. Spotkanie pokazało, jak często współczesne kryteria diagnostyczne są zbyt sztywne i nie dostosowane do występujących zaburzeń poszczególnych pacjentów.

  Warsztat „Jak funkcjonują poznawczo dożylni użytkownicy efedronu po zatruciu manganem” prowadzony przez dr n. med. Agnieszkę Kałwę z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie był świetną ilustracją pracy z niezwykle specyficzną grupą pacjentów. U osób tych oprócz zaburzeń psychicznych występuje szereg dysfunkcji neurologicznych związanych z intoksykacją nadmanganianem potasu używanym do ekstrakcji narkotyków.

   

  Zespół Kliniki Psychiatrii UMB w Choroszczy

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.