Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowoczesne techniki nauczania w ratownictwie .
 • Ostatnia zmiana 25.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Nowoczesne techniki nauczania w ratownictwie

  Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB (ZMRiK) zorganizował w Białowieży w dniach 9-11 maja 2014 r. konferencję pn. „Nowoczesne techniki nauczania w ratownictwie medycznym oraz ocena skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.

  Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze względu na wzrost zainteresowania nauką medycyny przy pomocy symulatorów, jak i coraz powszechniejsze stosowanie metody e-learningu. Włączenie stażu podyplomowego do programu studiów na Wydziale Lekarskim, znacznie upraktyczniło nauczanie medycyny, ale stworzyło nowy problem - braku odpowiedniej liczby pacjentów, których mogą zastąpić właśnie symulatory.

  Obrady pierwszego dnia konferencji zdominowane były przez referaty na temat historii i przyszłości nauczania symulacyjnego w medycynie. Interesujące wykłady przedstawił dr Krzysztof Ulbrych z Zielonej Góry i prof. Jerzy Robert Ładny z UMB. Profesor Ładny zapoznał uczestników konferencji z Pracownią Symulacji, która powstała w 2011 roku w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB, w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu (pracownię wizytowali m.in. premier Donald Tusk, a wcześniej minister zdrowia Bartosz Arłukowicz; obiekt cieszy się obecnie opinią wzorcowej pracowni symulacji medycznej w kraju). Prof. Ładny zaprezentował także modelowe Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu w Monachium. To w tym Centrum przebywali i szkolili się pracownicy ZMRiK, którzy następnie stworzyli kadrę instruktorską w zakładzie.

  Drugim tematem konferencji było przedstawienie własnych doświadczeń w stosowaniu metody e-learningu w nauczaniu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wykład na ten temat przedstawił dr Wiesław Półjanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Opracowanie to było tematem obronionej w tym roku jego rozprawy doktorskiej.

  W drugim dniu referaty przedstawiali goście z Niemiec, którzy omawiali najnowsze trendy w wentylacji pacjenta, a w dalszym ciągu kontynuowano temat związku edukacji medycznej z technikami symulacyjnymi. „Współprowadzącym” sesję naukową był symulator pacjenta. Słyszalne i widzialne były oznaki jego „życia”, w końcu zaś sam symulator przemówił do uczestników obrad i przedstawił swój album rodzinny.

  Oprócz symulatora ciekawe wykłady przedstawili między innymi dr W. Rychlik ze Śląska (temat jego wystąpienia miał znamienny tytuł „Od turlania na beczce do True CPR”) i dr P. Panieński - kierownik bliźniaczego ZMRiK z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (omówił skuteczność mechanicznego uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji). Inne referaty dotyczyły będącej na czasie profilaktyki przeciwzkarzepowej w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz nowych doustnych antykoagulantów (dr hab. R. Dąbrowski z Warszawy). Po południu odbyły się warsztaty symulacji medycznych oraz resuscytacji z oceną jej skuteczności.

  Prof. Jerzy Robert Ładny, kierownik ZMRiK

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.