Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Trzy jubileusze nauk o zdrowiu.
 • Ostatnia zmiana 09.07.2015 przez Medyk Białostocki

  Trzy jubileusze nauk o zdrowiu

  W ostatnim czasie na Wydziale Nauk o Zdrowiu świętowaliśmy potrójny jubileusz. 30 lat pracy prof. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, 15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, oraz 10 lat Konferencji Naukowo Szkoleniowej Życiodajna Śmierć.

  Profesor Elżbieta Krajewska (z czasem Kułak) urodziła się w Ełku, tam też rozpoczęła swoją edukację - na początku podstawową, następnie w liceum ogólnokształcącym. Egzaminy maturalne zdała w roku 1976 i w tym roku też starała się o przyjęcie na białostocką akademię medyczną. Jednak zabrakło jej jednego punktu i musiała naukę kontynuować w Medycznym Studium Zawodowym, w którym wybrała specjalność pielęgniarstwo ogólne. Dopiero, jak sama mówi, w roku 1978 udało jej się otworzyć bramy Pałacu Branickich. W 1985 rozpoczyna pracę na AMB pod w zakładzie Biochemii, a rok później przechodzi do Kliniki Dermatologii i Wenerologii. Tam kontynuuje pracę rozpoczętą w kole naukowym pod skrzydłami swojego mistrza prof. dr hab. Wiaczesława Niczyporuka.

  Osoba profesor jest związana z kolejnym jubileuszem. Jak wspomina prof. Jan Karczewski, o tym, że Ela skończyła pielęgniarstwo w szkole policealnej, dowiedział się przypadkiem na jej obiedzie habilitacyjnym i to właśnie spotkanie dało początek przygodzie, która dziś nazywa się Wydziałem Nauk o Zdrowiu.

  To właśnie prof. Elżbieta Krajewska-Kułak 15 lat temu stworzyła zakład Teorii Pielęgniarstwa, który dziś nazywa się Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej. Obecnie w zakładzie pracuje 22 dwie osoby. Zainteresowania badawcze zakładu, który od 15 lat rozkwita pod skrzydłami profesor, są bardzo rozległe - od pielęgniarstwa międzykulturowego, poprzez zagadnienia związane z sytuacjami trudnymi, wreszcie po kwestie tanatologiczne. Pracownicy zakładu zorganizowali 21 konferencji naukowych i 12 współorganizowali. Wydano 14 podręczników i 21 monografii.

  Największą konferencją organizowaną przez zakład jest Konferencja Życiodajna Śmierć. W tym roku odbyła się już jej 10, jubileuszowa, edycja. Pomysł, jak mówi profesor Krajewska-Kułak, zrodził się z potrzeby serca, a także z chęci nauczenia się nowej dziedziny medycyny, która podąża za pacjentem, a nie takiej, w której to pacjent idzie sobie, a medycyna sobie. Tematyka tych sympozjów jest szeroka. Spotykają się na nich prelegenci, m.in. od teologii, prawa, etyki czy medycyny. Taki szeroki obraz zagadnień - zdaniem pani profesor - jest właśnie odzwierciedleniem tego, czym powinna interesować się medycyna. - Prawdziwa medycyna może być tylko holistyczna, oparta o podłoże dziedzictwa humanistycznego – uważa prof. Krajewska-Kułak.

  Andrzej Guzowski

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.