Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wczesna diagnostyka i leczenie chorób neurozwyrodnieniowych.
 • Ostatnia zmiana 28.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Wczesna diagnostyka i leczenie chorób neurozwyrodnieniowych

  W wypełnionej po brzegi Aula Magna Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się 7 kwietnia  jednodniowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Wczesna diagnostyka i leczenie chorób neurozwyrodnieniowych”.

  Organizatorami sympozjum były Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Klinika Neurologii, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych oraz Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UMB. W imieniu organizatorów gości powitali prorektor ds. studenckich prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski, prof. dr hab. n. med.Maciej Szmitkowski oraz prof. dr hab. n. med. Wiesław Drozdowski.

  Głównym celem trzeciej już edycji konferencji było przybliżenie jak najszerszemu gronu słuchaczy tematyki diagnozy zaburzeń i stymulacji rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, roli osi jelitowo-mózgowej w chorobach neurozwyrodnieniowych, problemów diagnostyczno-terapeutycznych w przebiegu leukodystrofii u pacjentów dorosłych oraz przedstawienie najciekawszych zagadnień dotyczących elektroforezy w diagnostyce chorób neurozwyrodnieniowych.

  Szczególnie cenny i interesujący był rozpoczynający konferencję wykład prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej z Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Diagnoza zaburzeń i stymulacja rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym”, który spotkał się z dużym aplauzem słuchaczy. Prof. Cieszyńska podkreśliła, że cieszy się z obecności studentów na wykładzie, gdyż ma okazję uwrażliwić przyszłych lekarzy, i nie tylko, na problemy związane z nieprawidłowym rozwojem dzieci i pokazać, że zaburzenia te można leczyć, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia młodych pacjentów.

  Na uwagę zasługuje tu sama sylwetka prof. Cieszyńskiej, która 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, zaś aktualnie jest dyrektorem merytorycznym portalu konferencje-logopedyczne (http://www.konferencje-logopedyczne.pl) oraz Gabinetu Neurologopedycznego „Gżegżółka” (Cracow School of Polish, Speech & Language Therapy). Naukowe zainteresowania prof. Cieszyńskiej dotyczą problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Prof. Cieszyńska jest autorką dziewięciu książek. Ostatnie, dotyczące diagnozowania rozwoju dziecka, to „Wczesna interwencja terapeutyczna”, „Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dziecka”, czy też „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”.

  Oprócz wystąpienia prof. Cieszyńskiej na konferencji mogliśmy również wysłuchać bardzo ciekawych wykładów dr n. med. Jolanty Wasilewskiej pt. „Rola osi jelitowo-mózgowej w patogenezie wybranych objawów klinicznych w chorobach neurozwyrodnieniowych”, dr hab. n. med. Aliny Kułakowskiej pt. „Leukodystrofie u pacjentów dorosłych - problemy diagnostyczno-terapeutyczne” oraz prof. dr hab. n. med. Barbary Mroczko pt. „Elektroforeza w diagnostyce chorób neurozwyrodnieniowych”.

  Konferencja była skierowana do wszystkich osób zainteresowanych wspomnianą problematyką, a ponadto stanowiła doskonałą okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy prelegentami a słuchaczami. O wartości konferencji świadczy fakt, że wszystkie miejsca siedzące były zajęte i część słuchaczy miała tylko miejsca stojące, co jednak ich nie zniechęciło. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 286 osób, z czego ponad połowę stanowili studenci i doktoranci UMB.

  Niewątpliwie konferencja była merytorycznie ważnym wydarzeniem, które wpisuje się w powinność uwrażliwiania społeczeństwa na jak najwcześniejsze wykrywanie problemów zdrowotnych i rozwojowych oraz dawania nadziei, że istnieje szansa na uzyskanie pomocy. W związku z powyższym wierzymy, że trzecia już edycja konferencji nie będzie ostatnią i ślad po niej nie zaginie.

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.