Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. V ogólnopolska konferencja PTN.
 • Ostatnia zmiana 26.07.2016 przez Medyk Białostocki

  V ogólnopolska konferencja PTN

  W dniach 19 - 21 maja 2016 r. w Mikołajkach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN). Organizatorem konferencji, z ramienia PTN, była Klinika Neurologii UM w Białymstoku.

  Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym JM Rektora UMB, a uroczystość jej otwarcia zaszczycił prof. Adrian Chabowski, prorektor ds. studenckich.

  W konferencji wzięło udział 702 neurologów i lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii. Tym samym była ona największym branżowym wydarzeniem naukowo-szkoleniowym w Polsce. Program konferencji obejmował najnowsze doniesienia dotyczące diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego, takich jak: udary mózgu, padaczka, zespoły otępienne, choroby demielinizacyjne, bóle głowy, choroby nerwowo-mięśniowe i choroby układu pozapiramidowego.  Szczególnie dużo uwagi poświęcono stwardnieniu rozsianemu, w terapii którego w ciągu ostatnich lat dokonuje się istotny postęp. Wyżej wymienione zagadnienia były omawiane w trakcie prowadzonych równolegle w trzech salach wykładowych, 18 sesji. Konferencji towarzyszyła bogata wystawa firm farmaceutycznych prezentująca leki stosowane w terapii chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  Liczni uczestnicy wzięli też udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących podstawowych badań dodatkowych stosowanych w neurologii, takich jak: elektromiografia (EMG), elektroencefalografia (EEG) i ultrasonografia. W ramach konferencji odbył się również interaktywny test z neurologii dedykowany młodym, szkolącym się neurologom. W teście wzięło udział 42 młodych lekarzy. Pierwsze miejsce zdobył dr Jarosław Dulski z Gdańska.

   

  dr hab. Alina Kułakowska

  Klinika Neurologii UMB

   

  Zdjęcie

  Pracownicy Kliniki Neurologii w trakcie konferencji w Mikołajkach. od lewej: T. Garbowska, N. Radczenko, E. Puziuki, Z. Kukowska-Krzysiak, A. Lebelt, B. Kulikowska, A. Kułakowska, D. Halicka).

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.