Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białostockie centrum operacji małoinwazyjnych .
 • Ostatnia zmiana 31.12.2014 przez Medyk Białostocki

  Białostockie centrum operacji małoinwazyjnych

  20 października Klinika Kardiochirurgii Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział w Białymstoku zorganizowała w Pałacu Branickich konferencję naukową „Czy kardiochirurgia może być małoinwazyjna?”

  Najpierw prof. Tomasz Hirnle przedstawił w liczbach działalność kliniki. Z przedstawionych danych wynika, chorzy operowani w Białymstoku są obarczeni bardzo wysokim ryzykiem operacyjnym, jednym z najwyższych w Polsce. Wynika to z niezwykle dużej liczby operacji tętniaków aorty, pozawałowych tętniaków serca oraz zabiegów złożonych; wieńcowo-zastawkowych. Odsetek tego typu operacji w odniesieniu do pozostałych  wynosi 30 proc., podczas gdy średnio w Polsce 10 proc..  Mimo tak trudnego materiału chorych, klinika osiąga bardzo dobre wyniki.  

  W następnej części konferencji odbyła się sesja wideo. Kolejni mówcy przedstawiali dorobek kliniki w dziedzinie operacji małoinwazyjnych. Okazało się, że Białystok to prawdziwe centrum operacji małoinwazyjnych. W materiale kliniki operacje małoinwazyjne stanowią 18 proc. wszystkich operacji, podczas kiedy w Polsce trzy razy mniej – 6 proc. Omawiano każdy typ operacji, a następnie pokazywano kilkunastominutowe nagranie z operacji. Pierwszy typ operacji, to operacje wady mitralnej i trójdzielnej z dostępu przez minitorakotomię prawostronną. Klinika od 2009 roku wykonała 122 takie operacje. Na nagraniu wideo pokazano skomplikowaną operację plastyki zastawki mitralnej z wymianą nici ścięgnistych oraz plastykę zastawki aortalnej.

  Wykonano od 2010 roku 84 operacje wszczepienia zastawki aortalnej z dostępu przez ministernotomię. Materiał ten przedstawiał dr Krzysztof Matlak. Przedstawił także materiał 66 zastawek wszczepionych przezcewnikowo (TAVI), we współpracy z Kliniką Kardiologii Inwazyjnej.

  Dr Marek Frank przedstawił operacje wieńcowe z dostępu przez minitorakotomię lewostronną. Operacje te rozpoczęto przeprowadzać w 2013 roku. Do tej pory wykonano 22 takie operacje i liczba ich rośnie, przekraczając liczbę pojedynczych pomostów wykonywanych innymi metodami.

  W konkluzji sympozjum stwierdzono, że niemal każdą operację pojedynczej wady zastawkowej, lub pojedynczego pomostu do lewej tętnicy wieńcowej, można wykonać metodą małoinwazyjną. Jednak wady wieloujściowe i operacje skojarzone wieńcowo-zastawkowe wymagają dostępu przez pełną sternotomię pośrodkową. A zatem warto operować pojedyncze wady, zanim rozwój choroby doprowadzi do uszkodzenia innych struktur serca.

  Opr. km

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.