Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB w Dreźnie .
 • Ostatnia zmiana 06.11.2014 przez Medyk Białostocki

  UMB w Dreźnie

  W dniach 12-14 wrzesień 2014 odbył się w Dreźnie bezprecedensowy w historii naszej uczelni międzynarodowy kongres zatytułowany Advances through Molecular Biology In Thoracic Cancer (www.itocd.com).

  Głównymi organizatorami byli: prof. Christian Manegold z Heidelbergu, prof. Giorgio Scagliotti z Turynu oraz prof. Nico van Zandwijk z Sydney. Wszyscy trzej są znanymi i cenionymi w świecie naukowcami zajmującymi się kliniką nowotworów klatki piersiowej i płuc. Dlaczego ww. kongres nazwałem bezprecedensowym? Otóż jedna z sesji była tam w całości zorganizowana przez naukowców z naszej uczelni.  Sesja ta, zatytułowana The European Union Bialystok Medical University PhD-Program (KNOW), cieszyła się dużą frekwencją I odniosła niewątpliwy sukces.

  Na forum sesji doc. Marcin Moniuszko - kierownik studium przedstawił, tytułem wstępu, założenia, cele i osiągnięcia wdrożonego na naszej uczelni projektu międzynarodowego studium doktoranckiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest ściśle związana z funduszami pozyskanymi z programu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, którego jesteśmy beneficjentami. Program sesji wypełnili doktoranci i wykładowcy tegoż studium, którzy zaprezentowali swoje naukowe osiągnięcia.

  Z ciekawszych wątków kongresu należy wymienić sesje, na których prezentowano postępy w poznaniu roli układu immunologicznego w kancerogenezie, inwazji i terapii nowotworów. Dużo czasu poświęcono także problemom indywidualizowanego leczenia chorych na raka płuca opartego na określeniu profilu genetyczno-molekularnego komórki nowotworowej.

  Kongres w całości był świetnie zorganizowany. Uczestniczyło w nim około 150 naukowców z całego świata. Z satysfakcją należy także odnotować, iż w książce kongresowej, wśród adresów skierowanych do uczestników, znalazłem także przesłanie podpisane przez kierownika Studium - Marcina Moniuszko. A sąsiaduje ono z adresami takich autorytetów, jak wcześniej wymienieni organizatorzy kongresu, czy dr Johannes Bruns – generalny sekretarz German Cancer Society, Peter Goldstraw – prezydent International Association for the Study of Lung Cancer, Rolf Stahel – prezydent The European Society for Medical Oncology (ESMO). Dodam, że samo miejsce wydarzenia – położone nad Łabą (Elbą) barkowe Drezno, uważane jest, nie bez przyczyny, za najpiękniejsze miasto Niemiec.

  Lech Chyczewski

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.