Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bank tkanek i narządów.
 • Ostatnia zmiana 08.02.2023 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Bank tkanek i narządów

            Zgodnie z dyrektywą 2010/63/U w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych tkanki i narządy zwierzęce są wykorzystywane do opracowania metod in vitro.

            Aby promować zasadę wzajemnego udostępniania narządów i tkanek uśmiercanych zwierząt, ze względów etycznych i naukowych niezbędne jest rozpowszechnianie informacji, by każde wykorzystane zwierzę w/w celu zostało wykorzystane, aby zapewnić narzędzie do praktycznego stosowania i wdrażania osiągnięć technicznych i naukowych w powiązaniu z zasadą zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (zasada 3R).

   

  • Bank tkanek i narządów prowadzony jest w jednostce w zakresie pobierania i przechowywania oraz przekazywania tkanek i narządów. 
  • Jako dawcę - udostępniamy zwierzę pochodzące z nadwyżek hodowlanych.  Umożliwiamy również wykorzystanie tkanek i narządów od zwierząt pochodzących z doświadczeń.
  •  W celu rejestrowania i udostępniania tkanek i narządów od zwierząt, zgłoszenia należy przesłać według poniższego wzoru na adres:

   

         agnieszka.popielska@umb.edu.pl

         ​aneta.czeladko@umb.edu.pl

   

  Poniżej link do formularza zgłoszenia w progamie Microsoft Word:

  Zgłoszenie - BANK NARZĄDÓW I TKANEK