• Ostatnia zmiana 30.12.2019 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Zespół ds. dobrostanu zwierząt

   

  Skład zespołu ds. dobrostanu zwierząt:

  1. prof. dr hab. Małgorzata Michalina Brzóska
  2. dr Alicja Roszczenko
  3. mgr Agnieszka Popielska
  4. tech. wet Aneta Czeladko

   

  Osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt: Aneta Czeladko

  Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji i organizację szkoleń: Agnieszka Popielska

   

  Zadania zespołu określone w art. 25 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

  • Udzielanie porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  • Udzielanie porad w sprawach związanych ze stosowaniem zasady 3 R,
  • Udzielanie porad w sprawie znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt.,
  • Opracowywanie i dokonywanie przeglądu zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
  • Monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania narządów lub tkanek,
  • Monitorowanie dobrosanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku,
  • Zglaszanie kierownikowi jednostki przypadków naruszenia dobrostanu zwietrząt utrzymywanych w ośrodku i określenie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia dobrostanu,
  • Kontrolowanie przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenianie zgodności przeprowadzonych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

   

  Rejestracja w krajowym spisie zwierząt laboratoryjnych - Cmdb

  Weterynaryjny numer identyfikacyjny  - 20616204

  Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzetach - użytkownik 0099

  Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek  uprawnionych do hodowli zwierząt - hodowca 043

  Rejestracja Zakładu Inżynierii Genetycznej 04-69/2016 nr decyzji 110/2016

   

  Link do ustawy: http://pollasa.pl/wp-content/uploads/2015/02/Ustawa_2015_wersja_podpisana.pdf