Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wykaz wyznaczeń personelu CMD i zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur.
 • Ostatnia zmiana 12.08.2022 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Wykaz wyznaczeń personelu CMD i zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur

   Wyznaczania osób do pracy ze zwierzętami dokonuje Kierownik Jednostki na podstawie dostarczonej dokumentacji:

  1. właściwie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami.

  • Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.:  

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

  2. dołączonymi załącznikami do wniosku np:

  - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzajacego wykształcenie np: dyplom, świadectwo,

  - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu dotyczącego składanego wniosku,

  - oryginał i kserokopię oświadczenia odpowiednika zwierzchnika o stażu pracy lub kopię wcześniejszego zezwolenia indywidualnego,

  - oryginał i kserokopię zaświadczenia o posiadanym stażu pracy,

  - oryginał i kserokopię zaświadczenia o ukończeniu praktyki

  W momencie składania dokumentów potwierdza się zgodność kserokopii z oryginałami.

  Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami (w jednym egzemplarzu) przyjmuje:

  mgr Agnieszka Popielska

   

  • Wykaz osób w jednostce uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych:

  Poz 1-5 - Zespół wykonujący doświadczenia w jednostce  

  Poz 6-10 -  Wykaz osób wspomagający w/w zespół

  Lp.

  Nazwisko i imię

  Rodzaj wyznaczenia

  Numer wyznaczenia

  Data ważności

  Kwalifikacje

  Stopień/tytuł naukowy

  Szkolenie

  Staż

  1.

  Małgorzata Mackiewicz

  Planujący

  CMD/001/2019/P

   

  12.02.2024

   

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  11

    WykonującyCMD/001/2019/W
   UśmiercającyCMD/001/2019/U

  2.

  Katarzyna Siemieniuk

  Wykonujący

   

  CMD/002/2019/W

  12.02.2024

   

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  8

  UśmiercającyCMD/002/2019/U
  3. Anna Maraszkiewicz

  Wykonujący

   

  CMD/005/2019/W

  12.02.2024

   

  technik2015 PolLASA(1)13
  UśmiercającyCMD/005/2019/U
  4.Justyna Jeneralczuk

  Wykonujący

   

  CMD/010/2019/W

  09.10.2024

   

  mgr biologii

  2019

  PolLASA(6)

  5
  UśmiercającyCMD/012/2019/U
  5.Kamila Zambrowska

  Wykonujący

   

  CMD/009/2019/W

  25.07.2024

   

  mgr biologii

  2017

   PolLASA (3)

  6
  UśmiercającyCMD/011/2019/U

  6.

  Agnieszka Popielska

  Planujący

   

  CMD/002/2019/P

   

  12.02.2024

   

  mgr biologii

  2015 PolLASA(1)

  14

  WykonującyCMD/003/2019/W
  UśmiercającyCMD/003/2019/U

  7.

  Aneta Czeladko

  Wykonujący

   

  CMD/004/2019/W

  12.02.2024

   

  technik wet.

  2015 PolLASA(1)

  11

  UśmiercającyCMD/004/2019/U

  8.

  Julia

  Panuś

  Uczestniczący

  CMD/004/2019

   

  12.02.2024

   

  mgr biologii

  2015 CMD(2)

  8

  Uśmiercający

  CMD/006/2019/U

  2015 PolLASA(1)

  9.

  Elżbieta Emilia Łapińska

  Wykonujący

  CMD/007/2021/W

  31.11.2026

  inż. rolnik

  2015 PolLASA(1)

  8

  Uśmiercający

  CMD/007/2019/U

  12.02.2024

  10.

  Justyna Klimaszewska

  Wykonujący

  CMD/008/2022/W

  31.03.2027

  inż. zootechnik

  2017 CMD(4)

  8

  Uśmiercający

  CMD/004/2022/U

  23.01.2027

  2015 PolLASA(1)

  11. Iwona ŚwirydowiczUczestniczącyCMD/001/201908.01.2024Lekarz weterynarii

  2019

      CMD (5)

  4

   

  LEGENDA

  2015 PolLASA(1)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za   ich przeprowadzanie
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach
  • Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Białystok w dniach 13-17.07.2015

  2015 CMD (2)

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w procedurach doświadczalnych

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 20-24.11.2015

  2017 PolLASA(3)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za   ich przeprowadzanie
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach
  • Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Warszawa w dniach 03-07.07.2017

  2017 CMD(4)

  • Szkolenie dla uczestniczących w procedurach doświadczalnych

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.10.2017

  2019 CMD (5)

  • Szkolenie dla uczestniczących w procedurach doświadczalnych

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 07-09.01.2019

  2019 PolLASA(6)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Warszawa w dniach 11-15.02.2019