Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wykaz wyznaczeń personelu CMD i zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur.
 • Ostatnia zmiana 15.01.2024 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Wykaz wyznaczeń personelu CMD i zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur

   Wyznaczania osób do pracy ze zwierzętami dokonuje Kierownik Jednostki na podstawie dostarczonej dokumentacji:

  1. właściwie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami.

  • Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.:  

  https://www.gov.pl/web/nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

  2. dołączonymi załącznikami do wniosku np:

  - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzajacego wykształcenie np: dyplom, świadectwo,

  - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu dotyczącego składanego wniosku,

  - oryginał i kserokopię oświadczenia odpowiednika zwierzchnika o stażu pracy lub kopię wcześniejszego zezwolenia indywidualnego,

  - oryginał i kserokopię zaświadczenia o posiadanym stażu pracy,

  - oryginał i kserokopię zaświadczenia o ukończeniu praktyki

  W momencie składania dokumentów potwierdza się zgodność kserokopii z oryginałami.

  Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami (w jednym egzemplarzu) przyjmuje:

  mgr Agnieszka Popielska

   

  • Wykaz osób w jednostce uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych:

   

  Lp.

  Nazwisko i imię

  Rodzaj wyznaczenia

  Numer wyznaczenia

  Data ważności

  Kwalifikacje

  Stopień/tytuł naukowy

  Szkolenie

  Staż

  1.

  Małgorzata Mackiewicz

  Planujący

  CMD/001/2024/P

   

  08.01.2029

   

  Mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  12

    WykonującyCMD/002/2024/W
   UśmiercającyCMD/002/2024/U

  2.

  Katarzyna Siemieniuk

  Wykonujący

   

  CMD/004/2024/W

  08.01.2029

   

  Mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  9

  UśmiercającyCMD/006/2024/U
  3. Anna Maraszkiewicz

  Wykonujący

   

  CMD/005/2024/W

  08.01.2029

   

  Technik2015 PolLASA(1)14
  UśmiercającyCMD/007/2024/U
  4.Justyna Jeneralczuk

  Wykonujący

   

  CMD/010/2019/W

  09.10.2024

   

  Mgr biologii

  2019

  PolLASA(6)

  5
  UśmiercającyCMD/012/2019/U

  5.

  Agnieszka Popielska

  Planujący

   

  CMD/002/2024/P

   

  08.01.2029

   

  Mgr biologii

  2015 PolLASA(1)

  15

  WykonującyCMD/003/2024/W
  UśmiercającyCMD/004/2024/U

  6.

  Aneta Czeladko

  Wykonujący

   

  CMD/001/2024/W

  08.01.2029

   

  Technik wet.

  2015 PolLASA(1)

  12

  UśmiercającyCMD/001/2024/U
  7.     Elżbieta      Łapińska  WykonującyCMD/007/2021/W31.11.2026Inż. rolnik

  2015 PolLASA(1)

  Uśmiercający

  CMD/005/2024/U

  08.01.2029

  9

  8.Justyna KlimaszewskaWykonującyCMD/008/2022/W31.03.2027Inż. zootechnik2016 (4)
  PolLASA
  9
  UśmiercającyCMD/004/2022/U23.01.2027

  9.

  Aneta Dakowicz

  Uczestniczący

  CMD/003/2022

  30.08.2027

  Mgr pedagogiki

  2022

      CMD (9)

  5

  Uśmiercający

  CMD/003/2020/U

  01.01.2025

  2020

      CMD (7)

  10.

  Dominka Maleszkiewicz

  Uczestniczący

  CMD/004/2022

  30.08.2027

  Bezpieczeństwo narodowe

  2022

      CMD (9)

  3

  Uśmiercający

  CMD/005/2021/U

  01.11.2026

  2021

      CMD (8)

  11.

  Magdalena

  Kućkowska

   WykonującyCMD/006/2024/W08.01.2029Mgr biologii
   UśmiercającyCMD/003/2024/U2015 PolLASA(1)8
  12. Iwona ŚwirydowiczUczestniczącyCMD/001/202408.01.2029Lekarz weterynarii

  2019

      CMD (5)

  5
  13.Kacper ŁukasiewiczPlanującyCMD/006/2024/P22.05.2027Dr n. biologicznych

  2015

      IBD (3)

  8
  WykonującyCMD/011/2022/W
  UśmiercającyCMD/011/2022/U

  2015

      IBD (2)

   

  LEGENDA

  2015 PolLASA(1)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury.
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Białystok w dniach 13-17.07.2015

  2015 IBD (2)

  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej w Warszawie w dniach 25-26.06.2015

  2015 IBD (3)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury.

  Szkolenie organizowane przez  Instytut Biologii Doświadczalnej w Warszawie w dniach 02-06.11.2015

  2016 PolLASA (4)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury.
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Warszawa w dniach 04-08.07.2016

  2019 CMD (5)

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur, w których zwierzęta są wykorzystywane do celów naukowych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 07-09.01.2019

  2019 PolLASA(6)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury.
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Warszawa w dniach 11-15.02.2019

  2020 CMD (7)

  •  Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 02.01.2020

  2021 CMD (8)

  •  Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 30.07.2021

  2022 CMD (9)

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur, w których zwierzęta są wykorzystywane do celów naukowych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 08-10.08.2022