Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wykaz wyznaczeń personelu CMD i zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur.
 • Ostatnia zmiana 01.03.2023 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Wykaz wyznaczeń personelu CMD i zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur

   Wyznaczania osób do pracy ze zwierzętami dokonuje Kierownik Jednostki na podstawie dostarczonej dokumentacji:

  1. właściwie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami.

  • Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.:  

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

  2. dołączonymi załącznikami do wniosku np:

  - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzajacego wykształcenie np: dyplom, świadectwo,

  - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu dotyczącego składanego wniosku,

  - oryginał i kserokopię oświadczenia odpowiednika zwierzchnika o stażu pracy lub kopię wcześniejszego zezwolenia indywidualnego,

  - oryginał i kserokopię zaświadczenia o posiadanym stażu pracy,

  - oryginał i kserokopię zaświadczenia o ukończeniu praktyki

  W momencie składania dokumentów potwierdza się zgodność kserokopii z oryginałami.

  Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami (w jednym egzemplarzu) przyjmuje:

  mgr Agnieszka Popielska

   

  • Wykaz osób w jednostce uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych:

   

  Lp.

  Nazwisko i imię

  Rodzaj wyznaczenia

  Numer wyznaczenia

  Data ważności

  Kwalifikacje

  Stopień/tytuł naukowy

  Szkolenie

  Staż

  1.

  Małgorzata Mackiewicz

  Planujący

  CMD/001/2019/P

   

  12.02.2024

   

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  11

    WykonującyCMD/001/2019/W
   UśmiercającyCMD/001/2019/U

  2.

  Katarzyna Siemieniuk

  Wykonujący

   

  CMD/002/2019/W

  12.02.2024

   

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  8

  UśmiercającyCMD/002/2019/U
  3. Anna Maraszkiewicz

  Wykonujący

   

  CMD/005/2019/W

  12.02.2024

   

  technik2015 PolLASA(1)13
  UśmiercającyCMD/005/2019/U
  4.Justyna Jeneralczuk

  Wykonujący

   

  CMD/010/2019/W

  09.10.2024

   

  mgr biologii

  2019

  PolLASA(6)

  5
  UśmiercającyCMD/012/2019/U

  5.

  Agnieszka Popielska

  Planujący

   

  CMD/002/2019/P

   

  12.02.2024

   

  mgr biologii

  2015 PolLASA(1)

  14

  WykonującyCMD/003/2019/W
  UśmiercającyCMD/003/2019/U

  6.

  Aneta Czeladko

  Wykonujący

   

  CMD/004/2019/W

  12.02.2024

   

  technik wet.

  2015 PolLASA(1)

  11

  UśmiercającyCMD/004/2019/U
  7.     Elżbieta      Łapińska  WykonującyCMD/007/2021/W31.11.2026inż. rolnik

  2015 PolLASA(1)

  Uśmiercający

  CMD/007/2019/U

  12.02.2024

  8

  8.Justyna KlimaszewskaWykonującyCMD/008/2022/W31.03.2027inż. zootechnik2017 CMD(4)8
  UśmiercającyCMD/004/2022/U23.01.20272015 PolLASA(1)

  9.

  Julia

  Panuś

  Uczestniczący

  CMD/004/2019

   

  12.02.2024

   

  mgr biologii

  2015 CMD(2)

  8

  Uśmiercający

  CMD/006/2019/U

  2015 PolLASA(1)

  10.

  Aneta Dakowicz

  Uczestniczący

  CMD/003/2022

  30.08.2027

  mgr pedagogiki

  2022

      CMD (9)

  4

  Uśmiercający

  CMD/003/2020/U

  01.01.2025

  2020

      CMD (7)

  11.

  Dominka Maleszkiewicz

  Uczestniczący

  CMD/004/2022

  30.08.2027

  bezpieczeństwo narodowe

  2022

      CMD (9)

  2

  Uśmiercający

  CMD/005/2021/U

  01.11.2026

  2021

      CMD (8)

  12. Iwona ŚwirydowiczUczestniczącyCMD/001/201908.01.2024lekarz weterynarii

  2019

      CMD (5)

  4

   

  LEGENDA

  2015 PolLASA(1)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury.
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.
  • Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach. 

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Białystok w dniach 13-17.07.2015

  2015 CMD (2)

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur, w których zwierzęta są wykorzystywane do celów naukowych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 20-24.11.2015

  2017 PolLASA(3)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury.
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.
  • Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach. 

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Warszawa w dniach 03-07.07.2017

  2017 CMD(4)

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur, w których zwierzęta są wykorzystywane do celów naukowych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.10.2017

  2019 CMD (5)

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur, w których zwierzęta są wykorzystywane do celów naukowych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 07-09.01.2019

  2019 PolLASA(6)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury.
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) - Warszawa w dniach 11-15.02.2019

  2020 CMD (7)

  •  Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 02.01.2020

  2021 CMD (8)

  •  Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 30.07.2021

  2022 CMD (9)

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur, w których zwierzęta są wykorzystywane do celów naukowych.

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 08-10.08.2022