Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bariera Eksperymentalna.
 • Ostatnia zmiana 10.12.2015 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Bariera Eksperymentalna

   

  Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zakładów naukowo-badawczych i klinik, jak również przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, spożywczego i kosmetycznego oferuje współpracę w zakresie badań in vivo oraz in vitro.

  Obejmuje ona prowadzenie usług w zakresie badań biomedycznych zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi zapewniającymi spełnienie wymagań GLP.

   

  Część eksperymentalna zapewnia:

  • 9 pomieszczeń dla zwierząt za barierą eksperymentalną w tym sala zabiegowa, pokój chłodnia +4° C oraz pokój z okienkiem podawczym na sale operacyjną.
  • Pomieszczenia dla zwierząt zapewniające optymalne warunki ich utrzymania: system klimatyzacyjny zapewniający stałą temperaturę i wilgotność powietrza, oświetlenie 12/12 godzin lub możliwość pracy w całkowitym zaciemnieniu - lampy światła czerwonego, 15- krotna wymiana powietrza na godzinę, nadciśnienie, całodobowa kontrola pomieszczeń dzięki systemowi kamer oraz możliwość prowadzenia zapisu obrazu przez 72 godziny
  • Prowadzenie eksperymentu na zwierzętach SPF za barierą eksperymentalną
  • Utrzymywanie myszy i szczurów w klatkach indywidualnie wentylowanych (IVC)
  • Kontrola zdrowotności zwierząt dzięki testom wirusologicznym, parazytologicznym, bakteriologicznym zgodnie z wytycznymi FELASA
  • Wykonywanie procedur chirurgicznych przewidzianych w eksperymencie
  • Możliwość prowadzenia badań na zwierzętach sprowadzonych do Centrum Medycyny Doświadczalnej (np. zwierzęta z upośledzoną odpornością immunologiczną)
  • Okno podawcze pomiędzy salami operacyjnymi a pokojami dla zwierząt za barierą eksperymentalną gwarantujące utrzymanie statusu zdrowotnego SPF
  • Specjalistyczna obsługa zwierząt