Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Erasmus+ dla osób z mniejszymi szansami.
 • Ostatnia zmiana 25.05.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Erasmus+ dla osób z mniejszymi szansami

  Kryterium osób „z mniejszymi szansami” stosuje się do następujących grup:

  1. osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. „osoby ze środowisk uboższych” - posiadający w momencie składania wniosku na wyjazd uprawnienia do stypendium socjalnego na UMB z funduszu pomocy materialnej, zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej.

    

  Grupa osób

  Kryterium, na podstawie którego Uczelnia dokona kwalifikacji

  osoby z niepełnosprawnościami

  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  osoby ze środowisk uboższych

  decyzja Uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w Zarządzeniu Rektora. Dla absolwentów / osób o statusie post doc – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów.

  inne grupy osób określone przez

  uczelnię

  Kryteria zostaną określone w przez Uczelnię odrębnie

   

  Dodatkowe dofinansowanie stypendium:

  1. długoterminowy wyjazd na studia lub praktykę: dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”: 250 EUR/miesiąc
  2. krótkoterminowy wyjazd na studia lub praktykę do 14 dni: dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”: 100 EUR/wyjazd,
  3. krótkoterminowy wyjazd na studia lub praktykę od 15 do 30 dni: dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”: 150 EUR/wyjazd,

   

  Dofinansowanie kosztów podróży:

  Finansowanie kosztów podróży dotyczy tylko krótkoterminowych wyjazdów studentów i absolwentów spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami”.

  Do obliczenia odległości stosowany jest kalkulator odległości opracowany przez KE „Distance Calculator” dostępny pod adresem internetowym:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

  W celu sprawdzenia przysługującego ryczałtu na podróż, do Kalklatora Odległości wpisujemy Białystok jako miejsce wyjazdu, oraz miejscowość docelową w której odbywać się bedzie praktyka/studia.

   

  Odległość

  Ryczałt na koszty podróży

  „Green travel”

  Od 10 do 99 km

  23 EUR na uczestnika

  -

  Od 100 do 499 km

  180 EUR na uczestnika

  210 EUR na uczestnika

  Od 500 do 1999 km

  275 EUR na uczestnika

  320 EUR na uczestnika

  Od 2000 do 2999 km

  360 EUR na uczestnika

  410 EUR na uczestnika

  Od 3000 do 3999 km

  530 EUR na uczestnika

  610 EUR na uczestnika

  Od 4000 do 7999 km

  820 EUR na uczestnika

  -

  8000 km lub więcej

  1500 EUR na uczestnika

  -

  Wyjazdy do  krajów UE oraz krajów trzecich stowarzyszonych z UE z wyłączeniem regionów 13 i 14

  0 EUR na uczestnika

  50 EUR na uczestnika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Autor: Joanna Zadykowicz