Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dom studenta nr 1.
 • Ostatnia zmiana 06.06.2024 przez Dom Studenta

  Dom studenta nr 1

   

   

  Adres: ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

  e-mail: ds1@umb.edu.pl

  Kierownik DS1, DS2

  mgr Bożena Ciborowska

  Tel: +48/85 748 55 30, +48/85 748 57 98

   

  ADMINISTRACJA DOMU STUDENTA NR 1

   

  Z-ca Kierownika DS1

  mgr Wojciech Piotrowski

  Tel: +48/85 748 57 98

   

  Samodzielny Referent DS1 

  Anna Zaniewska

  Tel: +48/85 748 57 99

   

  Portiernia

  czynna 24 h  Tel: +48/85 748 58 01

   

  REGULAMIN DOMU STUDENTA 

   

  WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DS1

   

  WNIOSEK O REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W DS1

   

  DANE DO WPŁATY KAUCJI DS1

   

  INTERNET

   

  Domy Studenta
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje dwoma Domami Studenta, położonymi w centrum Białegostoku oferującymi miejsca dla studentów i pokoje  hotelowe