Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Konserwacji i Eksploatacji.