Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jednolity System Antyplagiatowy .
 • Ostatnia zmiana 04.11.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Jednolity System Antyplagiatowy

   

  Regulamin Antyplagiatowy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  Każda praca dyplomowa poddawana jest obowiązkowej kontroli antyplagiatowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

  Promotor pracy zobowiązany jest do zalogowania się i wprowadzenia pracy dyplomowej do systemu JSA. Szczegółowe zasady pracy w JSA określa Regulamin Antyplagiatowy w UMB.

  Pomoc techniczna oraz wskazówki dotyczące logowania do Jednolitego Systemu Antypalgiatowego znajdują się na stronie https://www.umb.edu.pl/jsa