Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Postępowania o nadanie tytuł naukowy profesora.