• Ostatnia zmiana 27.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Dziekanat

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  • Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  • Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
  • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  • Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Halina Car
  • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. Mateusz Cybulski

   

  mgr Katarzyna Sochoń
  e-mail: wnz@umb.edu.pl

  katarzyna.sochon@umb.edu.pl

  tel. 85 748 55 11

  Kierownik

  Nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

  mgr Emilia Górska

  specjalista
  e-mail: emilia.gorska@umb.edu.pl

  tel. 85 686 50 04

   

  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadawaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora.

  Nostryfikacja dyplomów uzyskanych za granicą

  Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Konkursy na stanowiska

  mgr Joanna Ambrożej

  samodzielny referent
  e-mail:

  joanna.ambrozej@umb.edu.pl

  tel. 85 686 50 03

  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadawaniem stopnia naukowego doktora

  Studia doktoranckie

  Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu

  mgr Katarzyna Gryko

  samodzielny referent
  katarzyna.gryko@umb.edu.pl

  tel. 85 686 50 02

  Kierunek Biostatystyka

  Praktyki zawodowe 

  Studia podyplomowe

  mgr Katarzyna Siemieniuk

  starszy referent
  e-mail: katarzyna.siemieniuk1@umb.edu.pl

  tel. 85 686 50 08

  Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią

  Kierunek Zdrowie Publiczne

  mgr Katarzyna Bejda-Wnuszyńska

  samodzielny referent
  e-mail:

  katarzyna.bejda-wnuszynska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 93

   

  Kierunek Położnictwo

  Kierunek Ratownictwo Medyczne

   

   

  mgr Beata Bałon

  samodzielny referent

  e-mail: beata.balon@umb.edu.pl

  tel. 85 686 50 06

   

  Kierunek Dietetyka

  Kierunek Elektroradiologia

   

  mgr Małgorzata Rutkowska

  starszy referent
  e-mail: malgorzata.rutkowska@umb.edu.pl

  85 748 54 95

   

  Kierunek Fizjoterapia

  mgr Sylwia Roguszczak

  samodzielny referent
  e-mail: sylwia.roguszczak@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 94

  Kierunek Pielęgniarstwo

  mgr Agnieszka Zajkowska

  starszy referent

  e-mail: agnieszka.zajkowska@umb.edu.pl

  85 686 50 07