• Ostatnia zmiana 29.09.2017 przez Administrator UMB

  Władze Dziekańskie

   

  Dziekan Wydziału Lekarskiego
  z Oddziałem Stomatologii
  i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Dziekan Wydziału Lekarskiego prof dr hab. Irina Kowalska Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Wojciech Miltyk Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

  prof. dr hab. Irina Kowalska

  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl

  dr hab. Wojciech Miltyk

  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  tel. 85 748 55 11
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl

       

  Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Prodziekan Wydziału Lekarskiego do spraw studenckich prof. dr hab. Anna Wasilewska Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Nauki - dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii - dr hab. Teresa Sierpińska Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Wydziału i Nauczania Anglojęzycznego - dr hab. Tomasz Hryszko

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  Prodziekan ds. Studenckich

  dr hab. Anna M. Moniuszko-Malinowska​

  Prodziekan ds. Nauki

  dr hab. Teresa U. Sierpińska​

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,
  Programów Studiów

  i Oddziału Stomatologii

  dr hab. Tomasz Hryszko

  Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału
  i Nauczania Anglojęzycznego

   
  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl
         

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Studenckich – dr hab. Katarzyna Winnicka Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Rozwoju Wydziału – dr hab. Michał Tomczyk

  dr hab. Katarzyna Winnicka

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska​

  Prodziekan ds. Nauki

  prof. dr hab. Milena I. Dąbrowska

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

  dr hab. Michał Tomczyk

  Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału

   
  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl
         

  Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu do spraw Studenckich prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Nauki – dr hab. Bożena Dobrzycka Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – dr hab. Ludmiła Marcinowicz Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Rozwoju Wydziału – prof. dr hab. Halina Car

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

  Prodziekan ds. Nauki

  dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

  prof. dr hab. Halina Car

  Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału

   

  tel. 85 748 55 11
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl

   

  Zdjęcia: Renata Gorolewska