• Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 03.08.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Studia podyplomowe 2017/2018

  Słuchacze kończący studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 mają obowiązek złożenia

  w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu niżej wymienionych dokumentów:

   

  1. pracę końcową podpisaną i zaliczoną przez Kierownika studiów podyplomowych

  2. kartę okresowych  osiągnięć słuchacza

  3. pokwitowanie opłaty za świadectwo (30 zł)

  4. kartę obiegową