Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Subwencja - projekty naukowe realizowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.