Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
  • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

    Aktualności

    Zajęcia zdalne (o ile taka forma prowadzenia zajęć uzyskała akceptację właściwego dziekana) w roku akademickim 2023/2024 prowadzone będą z wykorzystaniem platformy edukacyjnej  Blackboard  

    Jeżeli jesteś pracownikiem UMB, potrzebujesz dostępu do platformy, a nie posiadasz konta zgłoś się do nas – należy wysłać maila na adres blackboard@umb.edu.pl z informacją o potrzebie założenia. Konieczne jest posiadanie poczty w domenie @umb.edu.pl i z takiego konta pocztowego powinna być wysłana prośba o utworzenie konta na platformie edukacyjnej. W zgłoszeniu należy także podać wykaz przedmiotów, które powinny zostać udostępnione.

    Przewodniki i instrukcje dostępne są dla wykładowców po zalogowaniu do platformy w ramach kursu Organizacyjne - blackboard . Zapraszamy też na szkolenie dla początkujących w ramach kursu Organizacyjne - blackboard.