Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Platforma edukacyjna.
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Platforma edukacyjna

  Platforma edukacyjna: Blackboard 

  logowanie na platformie Blackboard

  Zarządzenie Rektora nr 82/2022 z dnia 27.09.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia)

  Zawartością kursu tj. przedmiotu zarządza prowadzący dany przedmiot zgodnie z harmonogramem (zamieszcza materiały, zakłada sesje online itd.). Wszelkie materiały ze szkoleń dostępne są dla wykładowców po zalogowaniu do platformy w ramach kursu Organizacyjne - blackboard 

   

  Nieprawidłowości w działaniu platformy prosimy o zgłaszanie ich w formie mailowej na adresy: blackboard@umb.edu.pl  lub ksztalceniezdalne@umb.edu.pl co umożliwi szybkie podjęcie kroków zaradczych. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • datę i godzinę wystąpienia
  • rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego
  • możliwie szczegółowy opis nieprawidłowości
  • dokumentację zdarzenia w formie zrzutów ekranu bądź nagrania

  Telefony kontaktowe w zakresie obsługi platform:

  Blackboard: 85 686 52 49 oraz 85 686 52 50