Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Platforma edukacyjna.
 • Ostatnia zmiana 29.04.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Platforma edukacyjna

  Platforma edukacyjna: Blackboard 

  logowanie na platformie Blackboard

  Zarządzenie Rektora nr 44/2024 z dnia 22.03.2024 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia).

   

  Zawartością kursu tj. przedmiotu zarządza prowadzący dany przedmiot zgodnie z harmonogramem (zamieszcza materiały, zakłada sesje online itd.). Wszelkie materiały ze szkoleń dostępne są dla wykładowców po zalogowaniu do platformy ramach kursu Organizacyjne - blackboard 

   

  Nieprawidłowości w działaniu platformy prosimy o zgłaszanie ich w formie mailowej na adresy: blackboard@umb.edu.pl  lub ksztalceniezdalne@umb.edu.pl co umożliwi szybkie podjęcie kroków zaradczych. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • datę i godzinę wystąpienia
  • rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego
  • możliwie szczegółowy opis nieprawidłowości
  • dokumentację zdarzenia w formie zrzutów ekranu bądź nagrania

   

  Telefony kontaktowe w zakresie obsługi platform:

  Blackboard: 85 686 52 49 oraz 85 686 52 50