Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Szkolenia

  Osoby rozpoczynające prowadzenie dydaktyki za pośrednictwem platformy edukacyjnej zapraszamy do zalogowania się na platformę i zapoznania się z materiałami umieszczonymi w kursie Organizacyjne - blackboard . Udostępniliśmy w nim krótkie filmy instruktażowe obejmujące takie zagadnienia jak: wprowadzenie do podstawowych funkcjonalności, udostępnianie materiałów, zarządzanie uczestnikami kursu, egzaminowanie i sprawdzanie wiedzy, spotkania online. Aby uzyskać indywidualną pomoc w kwestiach związanych z obsługą platformy zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 tel. 85 686 52 49 oraz 85 686 52 50.

  W ramach kursu ”Organizacyjne – Blackboard” udostępniamy Państwu także szkolenia e-learningowe adresowane do kadry akademickiej naszej uczelni jak np. szkolenie z zakresu praw autorskich oraz podstaw metodyki e-learningu. Liczymy na to, że biblioteka dostępnych szkoleń będzie się zwiększała, jeżeli macie Państwo propozycje tematów – zapraszamy do kontaktu blackboard@umb.edu.pl lub ksztalceniezdalne@umb.edu.pl.


  element dekoracyjnySzkolenia dotyczące sztucznej inteligencji i innych nowych funkcji na platformie Blackboard

   

   

   

  Wdrożenie nowego widoku kursu planowane jest na rok akademicki 2024/2025.

  Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli akademickich UMB do zmiany widoku kursów na platformie oraz lepsze wykorzystanie potencjału platformy Blackboard nie tylko do kształcenia zdalnego, ale także wsparcia kształcenia w formach tradycyjnych.

  Założenia organizacyjne:

  · pełny cykl szkoleniowy obejmuje 10 godzin dydaktycznych

  · szkolenia są realizowane online w aplikacji MS Teams w godzinach 11.00-12.30

  · 5 spotkań po 2 godz. dydakt. w okresie marzec- kwiecień 2024 r.

  • 26 marca (wt.)
  • 5 kwietnia (pt.)
  • 9 kwietnia (wt.)
  • 16 kwietnia (wt.)
  • 23 kwietnia (wt.)

  · dodatkowe spotkanie 26 kwietnia (pt.) - 2 godz. na indywidualne problemy i pytania,

  · nagrania zostaną udostępnione po każdym szkoleniu, tak aby ktoś kto nie mógł uczestniczyć, a chce dołączyć w trakcie cyklu, miał możliwość zapoznania się z materiałem,

  · nagrania będą dostępne na platformie w organizacji Nauczyciele Akademiccy UMB,

  · aby uzyskać certyfikat konieczna jest obecność na minimum 3 z 5 planowanych spotkań.

  Agenda szkoleń obejmuje wprowadzenie do Blackboard Learn Ultra (porównanie Original do Ultra), tworzenie treści w kursie, weryfikacja efektów kształcenia, ocenianie i monitorowanie, komunikacja w kursie (ogłoszenia, wiadomości, forum etc.).

   

  Wykonawca: PCG Academia sp. z o.o., organizacja: Centrum Doskonałości Dydaktycznej UMB

   

  Formularz zgłoszeniowy na szkolenia