Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia.
  • Ostatnia zmiana 27.09.2022 przez Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia

    Szkolenia

    Osoby rozpoczynające prowadzenie dydaktyki za pośrednictwem platformy edukacyjnej zapraszamy do zalogowania się na platformę i zapoznania się z materiałami umieszczonymi w kursie Organizacyjne - blackboard . Udostępniliśmy w nim krótkie filmy instruktażowe obejmujące takie zagadnienia jak: wprowadzenie do podstawowych funkcjonalności, udostępnianie materiałów, zarządzanie uczestnikami kursu, egzaminowanie i sprawdzanie wiedzy, spotkania online. Aby uzyskać indywidualną pomoc w kwestiach związanych z obsługą platformy zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 tel. 85 686 52 49 oraz 85 686 52 50.

    W tym roku akademickim w ramach kursu ”Organizacyjne – Blackboard” udostępniamy Państwu także szkolenia e-learningowe adresowane do kadry akademickiej naszej uczelni jak np. szkolenie z zakresu praw autorskich oraz podstaw metodyki e-learningu. Liczymy na to, że biblioteka dostępnych szkoleń będzie się zwiększała, jeżeli macie Państwo propozycje tematów – zapraszamy do kontaktu blackboard@umb.edu.pl lub ksztalceniezdalne@umb.edu.pl.