Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt ZPU2.
 • Ostatnia zmiana 27.09.2022 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Projekt ZPU2

   

  O projekcie

   

  W dniu 04.06.2019r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Narodowym Centrum Badań o Rozwoju została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Całkowita wartość projektu to kwota 9 238 552,86 zł.

  Łączna wartość dofinansowania Projektu wynosi 8 961 396,25 zł, w tym 7 786 252,35 zł pochodzi ze środków europejskich.

   

  Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 od 30.09.2023r.     

   

  Głównym celem Projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmująca cyfryzację i standaryzację nauczania na kierunkach dentystycznych (kierunki: Higiena Stomatologiczna, Techniki Dentystyczne, Lekarsko-Dentystyczny) oraz dostosowanie ich do potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

   

  Więcej informacji na stronie: https://www.umb.edu.pl/zpu2/o_projekcie

   

  Szkolenia metodyczne

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę, realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych.

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  2. Projektowanie celów dydaktycznych
  3. Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  4. Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  5. Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  6. Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  7. Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  8. Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  9. Moderowanie dyskusji na forum
  10. Sposoby badania efektów kształcenia
  11. Przekazanie informacji zwrotnej
  12. Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

   

  Więcej informacji na stronie: https://www.umb.edu.pl/s,20949/Aktualnosci

   

  Doradztwo metodyczne

   

  Doradztwo metodyczne rozumiane jest jako indywidualne poradnictwo ukierunkowane na rozwój umiejętności projektowania i realizacji kursów e-learningowych. Spotkania z doradcą metodycznymodbywają się głównie przy użyciu komunikatora internetowego.

  Doradztwo adresowane jest do nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna. Konsultacje metodyczne będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2023 r. (termin może ulec skróceniu w przypadku dużego zainteresowania uczestników oraz wcześniejszego wyczerpania zakładanej puli godzin).

   

  Jak przebiega zdalna usługa doradztwa?

   

  Aby umówić się na doradztwo należy wysłać zgłoszenie korzystając z formularza elektronicznego: zgłoszenie

   

  Po ustaleniu terminu otrzymasz wiadomość e-mail o tytule „UMB – potwierdzenie terminu doradztwa", w której będą wszystkie niezbędne informacje (link do spotkania online). Nadawcą wiadomości będzie adres na domenie @e-learning.pl. Umówienie się na spotkanie zdalne z doradcą metodycznym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zdalną rozmowę doradczą.

   

  Niestety, mail o spotkaniu lubi wpadać w różne miejsca internetowych skrzynek. Jeśli nie widzisz go w folderze „Odebrane” sprawdź pozostałe foldery. Często można go znaleźć w: „Powiadomieniach”, „Ofertach” i „SPAMIE”.