Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akademicki Turniej Sportowy UMB.
 • Ostatnia zmiana 08.01.2024 przez Administrator UMB

  Akademicki Turniej Sportowy UMB

  PODSUMOWANIE AKADEMICKIEGO TURNIEJU SPORTOWEGO

  ZAPISY I REGULAMINY TURNIEJU

   

  Tytuł projektu

  Akademicki Turniej Sportowy UMB

  Termin: 20-21 listopada 2023 - rozgrywki w siatkówce, 22-23 listopada 2023 - rozgrywki w futsalu

  Opis projektu

  Akademicki Turniej Sportowy UMB skierowany jest do środowiska akademckiego, w tym społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zarówno dla studentów (również obcokrajowców), nauczycieli akademickich, jak też pracowników administracyjnych.  W eventach wezmą udział Władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zostaną zaproszone do czynnego udziału również osoby i drużyny z innych uczelni wyższych naszego regionu. W ramach Turnieju mogą wystąpić również drużyny mieszane, w składzie których będą studenci i kadra UMB i z innych uczelni. Turniej ma charakter amatorski. Udział w nim mogą wziąć wszyscy chętni.
  W czterodniowym Turnieju w listopadzie 2023 roku zaplanowano 2 konkurencje zespołowe: futsal (2 dni)  i siatkówka (2 dni). Są to dyscypliny najbardziej popularne na uczelniach.  W każdej z konkurencji może wystartować do 16 drużyn po 8 zawodników każda. Podczas Turnieju zostanie rozegrany mecz  pokazowy Kadra UMB vs. Studenci UMB w futsalu. Z każdego wydarzenia zostaną przygotowane relacje filmowe. Ze względu na dużą grupę studentów anglojęzycznych na UMB oraz studentów z Erasmusa z innych uczelni, informacje będą również przekazywane studentom w języku angielskim. Turniej zostanie przygotowany przez doświadczonych pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: instruktorów WF Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, członków Klubu Uczelnianego AZS, członków Samorządu Studentów i Biura Promocji i Rekrutacji.

  Cel projektu

  Głównym celem realizacji Projektu jest promocja sportu akademickiego i zdrowego trybu życia, nie tylko pośród Wspólnoty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także w świadomości innych członków środowisja akademickiego regionu i mieszkańców Podlasia.
  Uczelnia medyczna jaką jest UMB powinna być wzorem, nie tylko teorii zdrowego trybu życia, ale także praktyki w tej dziedzinie. W swoich założeniach Turniej ma reaktywować, zaniechane w czasie pandemii działania sportowo-rekreacyjne. Nieocenionym efektem realizacji projektu jest również integracja Wspólnoty Uniwersytetu i środowiska akademickiego, lepsze się jej poznanie, a w przyszłości efektywniejszą współpracę i działanie uczelni na wszystkich polach działania: naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Jako medycy zdajemy sobie sprawę, że sport wpływa pozytywnie na ciało i na duszę, zgodnie z maksymą "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Wspólne uprawianie sportu wzbogaca życie akademickie, integruje wspólnotę uczelni, daje możliwość zdrowej rywalizacji i lepszego poznania się członków wspólnot akademickich.  Niweluje napięcia, stress, w zamian doładowuje endorfinami i energią do działania. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to również dalszą aktywnością sportową poszczególnych uczestników, wspólnymi dalszymi treningami, udziałem w sekcjach sportowych. Jesteśmy przekonani, że najlepszą promocją sportu jest umożliwienie jego aktywnego uprawiania, a taką właśnie stwarza Turniej Sportowy.

   

  Okres realizacji Projektu:  02.11.2022-31.12.2023 r. 

  Logotyp Społeczna Odpowirdzialność Nauki

  Działanie jest realizowane w ramach projektu pt.: Akademicki Turniej Sportowy UMB, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2022 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn zm.).

   

   

   

   

   

   

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

  Akademicki Turniej Sportowy UMB

  DOFINANSOWANIE
  28 000 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  31 120 zł