Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Programie Erasmus+.
 • Ostatnia zmiana 27.10.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  O Programie Erasmus+

  Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

  Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  źródło: https://erasmusplus.org.pl/o-programie

   

  Strona internetowa Programu Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

  Strona internetowa Narodowej Agencji Programu Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/

   

  • Kod Erasmus UMB:  PL BIALYST02 
  • Pełna nazwa uczelni: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Jednostka odpowiedzialna za administrowaniem Programem:
  • Dział Współpracy Międzynarodowej:
   ul. Jana Kilinskiego 1, 15-089 Bialystok, Polska
   Tel. +48 85 686 53 37
   E-mail: erasmus@umb.edu.pl, joanna.zadykowicz@umb.edu.pl
  • Rok przystąpienia do Programu: 2004
  • OID (Organisation ID): E10199434

   

  Statystyki dotyczące destynacji wybieranych przez uczestników Programu Erasmus+ od roku akademickiego 2021/2022 na UMB: