• Ostatnia zmiana 26.06.2020 przez Biuro Rektora

  Komisja bioetyczna

  Strona: 1 z 2

   

  UWAGA!!!

  Nowy adres e-mail Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku: komisjabioetyczna@umb.edu.pl

   

  Najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej przy UMB odbędzie się dnia 25.06.2020r.  

   

  Komisja Bioetyczna przy UMB przypomina, że od 24 marca 2020r. do odwołania przyjmuje wnioski w formie skanu wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez Wnioskodawców, kierowników lub dyrektorów jednostek na adres e-mail: komisjabioetyczna@umb.edu.pl

  Komisja zastrzega konieczność dopełnienia wymogu późniejszego złożenia oryginałów dokumentów w formie papierowej.

   

  Skład Komisji Bioetycznej

   

  Wysokość opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną UMB (Zarządzenie nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 21.09.2017 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w  Białymstoku)

   

  Posiedzenia odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca za wyjątkiem lipca i sierpnia.

   

  Bardzo proszę o składanie wniosków najpóźniej 10 dni przed posiedzeniem Komisji.

  Wnioski dotyczące badań klinicznych wielośrodkowych należy składać na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji.

  Zgodnie z §10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych opłatę za opinię Komisji Bioetycznej UMB podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny wnosi przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.

   

  Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka

  Adres ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel.: 85 748 54 07

  fax. 85 748 55 08

  e-mail: komisjabioetyczna@umb.edu.pl
    


  Pracownicy UMB zobowiązani są do:

  1. zgłaszania wniosków o zgodę na prowadzenie każdego rodzaju pracy naukowo - badawczej wobec ludzi,
  2. informowanie poprzez pisemne uzupełnienia o:
   • o zaistniałych zdarzeniach np. o objawach niepożądanych, które wystąpiły w ocenie wnioskodawcy projektu, a w pracach wieloośrodkowych u innych współwykonawców w terminie 14 dni;
   • o zmianach trybu prowadzenia pracy np. terminy, liczba badanych;
   • o zakończeniu badań.

   

  '