• Ostatnia zmiana 16.10.2019 przez Biuro Rektora

  Komisja bioetyczna

  Strona: 1 z 3

   

  Komisja Bioetyczna

   

  Skład Komisji Bioetycznej

   

  Wysokość opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną UMB

   

  Posiedzenia odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca za wyjątkiem lipca i sierpnia.

   

  Najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się w dniu 24 października 2019 r.


  Bardzo proszę o składanie wniosków najpóźniej 10 dni przed posiedzeniem komisji.

  Zgodnie z §10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych opłatę za opinię Komisji Bioetycznej UMB podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny wnosi się przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.

   

  Biuro Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego

  Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka

  Adres ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel.: 85 748 54 07

  fax. 85 748 55 08

  e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl
    


  Pracownicy UMB zobowiązani są do:

  1. zgłaszania wniosków o zgodę na prowadzenie każdego rodzaju pracy naukowo - badawczej wobec ludzi,
  2. informowanie poprzez pisemne uzupełnienia o:
   • o zaistniałych zdarzeniach np. o objawach niepożądanych, które wystąpiły w ocenie wnioskodawcy projektu, a w pracach wieloośrodkowych u innych współwykonawców w terminie 14 dni;
   • o zmianach trybu prowadzenia pracy np. terminy, liczba badanych;
   • o zakończeniu badań.