• Ostatnia zmiana 04.08.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Robert Bucki

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. Robert Bucki

   

  Przewodniczący Koła:

   

   

  Profil prac naukowych:

   

  Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych związków z grupy ceragenin oraz nanomateriałów. Badanie mechanizmów oporności na antybiotyki, ocena wirulencji i typowanie genetyczne bakterii.

   

  Praca praktyczna:

   

  Oznaczanie minimalnych stężeń hamujących i bakteriobójczych badanych związków, ocena ich aktywności w stosunku do biofilmów bakteryjnych oraz mechanizmów ich działania na komórki bakteryjne m.in. przepuszczalność osłon komórkowych, tworzenie reaktywnych form tlenu. Wykrywanie i pomiar ekspresji genów oporności i wirulencji metodą PCR.

   

  Lista członków:

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Maria Karpińska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Beata Modzelewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Paweł Muszyński, lekarski II rok

  e-mail: p.muszynski94@gmail.com

  tel.: 507790369

   

  Profil prac naukowych:

   

  Praca własna - "Wpływ nieprawidłowego słuchania muzyki na wystąpienie niedosłuchu wśród młodzieży akademickiej"

   

  Praca praktyczna:

   

  1. Samodzielne przygotowanie projektu pracy badawczo-rozwojowej
  2. Planowanie przeprowadzenia badań (ankieta, badanie audiometryczne) i ustalanie kryteriów oceny badań.
  3. Przygotowanie do przedstawiania opracowanych wyników pracy badawczo-rozwojowej
  4. Udział w konkursie PGE EJ 1 "Atom dla nauki"

   

  Lista członków:

   

  1. Joanna Katarzyna Szczepańska, lekarski III
  2. Anna Samluk, lekarski III
  3. Monika Radecka, lekarski III
  4. Piotr Łukasz Maciejczuk, lekarski III
  5. Łukasz Wałejko, lekarski IV
  6. Nicoletta Iłowska, lekarski II
  7. Paweł Muszyński, lekarski II
  8. Martin Rydygel, lekarski II
  9. Krzysztof Drygalski, lekarski I

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
  1.  
  1.