• Ostatnia zmiana 14.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  Dr n. med. Jan Borys

   

  Opiekun Koła:

  Dr n. med. Jan Borys

   

  Przewodniczący Koła:

  Agnieszka Chwiedosik, lekarsko-dentystyczny V rok

  e-mail: agnieszka.chwiedosik@wp.pl

  tel.: 694114796

   

  Profil prac naukowych:

  Chirurgia szczękowo-twarzowa

  Praca praktyczna:

  Warsztaty szycia chirurgicznego

   

  Lista członków:

  Agnieszka Chwiedosik, lekarsko-dentystyczny V rok
  Anna Góralczyk, lekarsko-dentystyczny V rok
  Monika Lewańczyk, lekarski VI rok
  Jacek Szałkowski, lekarski VI rok
  Izabela Płońska, lekarski V rok
  Patryk Gugnacki, lekarski V rok
  Maciej Kopiński, lekarsko-dentystyczny IV rok
  Angelika Spalitabaka, lekarsko-dentystyczny III rok
  Łukasz Sulima, lekarsko-dentystyczny III rok
  Michał Dziekoński, lekarsko-dentystyczny III rok
  Maciej Dankowski, lekarsko-dentystyczny III rok
  Maciej Gasparewicz, lekarsko-dentystyczny III rok
  Wojciech Putra, lekarsko-dentystyczny III rok
  Monika Czubat, lekarsko-dentystyczny II rok
  Aleksandra Wiorko, lekarsko-dentystyczny II rok

  Publikacje członków SKN

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Anna Kierklo

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Joanna Bagińska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  e-mail: mi.zarowiak@gmail.com

  tel.: 663977605

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Badania ankietowe wiedzy pielęgniarek szkolnych na temat profilaktyki próchnicy zębów.
  2. Diagnozowanie i klasyfikowanie ubytków próchnicowych wybranymi sposobami.
  3. Ocena wiedzy pacjentów na temat wpływu palenia papierosów na stan jamy ustnej.
  4. Ocena nawyków higienicznych młodych dorosłych w Polsce.

   

  Praca praktyczna:

   

  1. Diagnostyka próchnicy zębów na podstawie oceny wizualnej, w powiększeniu i w obrazach radiologicznych.
  2. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według metodyki Blacka.
  3. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według zasad stomatologii minimalnie inwazyjnej (metoda tunelowa, metoda dziurki od klucza, ART, chemo-mechaniczne usuwanie zębiny próchnicowowej).
  4. Wypełnianie ubytków próchnicowych wybranymi materiałami metodami tradycyjnymi.
  5. Wypełnianie ubytków próchnicowych metodami alternatywnymi (PRR, metody kanapkowe, metoda bulk fill, infiltracja zmian próchnicowych).

  Lista członków:

   

  Martyna Bator, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Byczuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Czerniuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Gromek, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Marta Jarzębska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Marta Jeziorkowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
  Katarzyna Kostrzewa, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michalina Kozikowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Barbara Malicka, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Izabela Matyszkiewicz, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Miziak, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Aleksandra Sadowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Klaudia Siara, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Izabela Zieniewska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Anna Kierklo

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Joanna Bagińska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  e-mail: mi.zarowiak@gmail.com

  tel.: 663977605

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Badania ankietowe wiedzy pielęgniarek szkolnych na temat profilaktyki próchnicy zębów.
  2. Diagnozowanie i klasyfikowanie ubytków próchnicowych wybranymi sposobami.
  3. Ocena wiedzy pacjentów na temat wpływu palenia papierosów na stan jamy ustnej.
  4. Ocena nawyków higienicznych młodych dorosłych w Polsce.

   

  Praca praktyczna:

   

  1. Diagnostyka próchnicy zębów na podstawie oceny wizualnej, w powiększeniu i w obrazach radiologicznych.
  2. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według metodyki Blacka.
  3. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według zasad stomatologii minimalnie inwazyjnej (metoda tunelowa, metoda dziurki od klucza, ART, chemo-mechaniczne usuwanie zębiny próchnicowowej).
  4. Wypełnianie ubytków próchnicowych wybranymi materiałami metodami tradycyjnymi.
  5. Wypełnianie ubytków próchnicowych metodami alternatywnymi (PRR, metody kanapkowe, metoda bulk fill, infiltracja zmian próchnicowych).

  Lista członków:

   

  Martyna Bator, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Byczuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Czerniuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Gromek, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Marta Jarzębska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Marta Jeziorkowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
  Katarzyna Kostrzewa, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michalina Kozikowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Barbara Malicka, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Izabela Matyszkiewicz, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Miziak, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Aleksandra Sadowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Klaudia Siara, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Izabela Zieniewska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)
  1.  
  1.