• Ostatnia zmiana 21.12.2017 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  Dr n. med. Jan Borys

   

  Opiekun Koła:

  Dr n. med. Jan Borys

   

  Przewodniczący Koła:

  Aleksander Przystaś, lekarsko-dentystyczny V rok

  e-mail: aprzyst@gmail.com

  tel.: 605-084-594

   

  Profil prac naukowych:

  Prace onkologiczne, ortognatyczne oraz z zakresu traumatologii i chirurgi plastycznej w obrębie twarzoczaszki

   

  Praca praktyczna:

  Warsztaty szycia chirurgicznego, spotkania z firmami dystrybującymi sprzęt medyczny, udział w operacjach, poradni oraz w obchodach

   

  Termin spotkań koła:

  piątki 18.00/ soboty 11.00 (2 razy w miesiącu)*

   

  Lista członków:

  1. Aleksander Przystaś,, V rok lekarsko-dentystyczny
  2. Agnieszka Zielinko, IV rok lekarsko-dentystyczny ; 
  3. Justyna Langowska, III rok, lekarsko-dentystyczny
  4. Konrad Lewczuk, V rok, lekarsko-dentystyczny ;
  5.  Izabela Płońska, IV rok, lekarski
  6. Michał Nerkowski, V rok, lekarsko-dentystyczny ;
  7.  Izabela Kowalczyk, III rok, lekarsko-dentystyczny
  8. Maciej Kopiński, III rok, lekarsko-dentystyczny ; 
  9. Justyna Smolska, I rok, lekarsko-dentystyczny
  10. Krzysztof Drygalski IV rok, lekarski ; 
  11. Michał Dziekoński, II rok, lekarsko-dentystyczny
  12. Kamila Zawadzka, V rok, lekarski ; 
  13. Szymon Batte, IV rok, lekarski
  14. Anna Milewska, III rok, lekarski ; 
  15. Andrzej Klimek, III rok, lekarsko-dentystyczny
  16. Daria Szymaniuk, III rok, lekarski ; 
  17. Anna Karwacka, IV rok, lekarsko-dentystyczny
  18. Klaudia Suchecka, IV rok, lekarsko-dentystyczny ;
  19.  Marlena Gawron, IV rok, lekarsko-dentystyczny

   

  Publikacje członków SKN

   

  *Terminy spotkania koła mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące spotkań SKN są dostępne u przewodniczącego koła.

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Anna Kierklo

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Joanna Bagińska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  e-mail: mi.zarowiak@gmail.com

  tel.: 663977605

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Badania ankietowe wiedzy pielęgniarek szkolnych na temat profilaktyki próchnicy zębów.
  2. Diagnozowanie i klasyfikowanie ubytków próchnicowych wybranymi sposobami.
  3. Ocena wiedzy pacjentów na temat wpływu palenia papierosów na stan jamy ustnej.
  4. Ocena nawyków higienicznych młodych dorosłych w Polsce.

   

  Praca praktyczna:

   

  1. Diagnostyka próchnicy zębów na podstawie oceny wizualnej, w powiększeniu i w obrazach radiologicznych.
  2. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według metodyki Blacka.
  3. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według zasad stomatologii minimalnie inwazyjnej (metoda tunelowa, metoda dziurki od klucza, ART, chemo-mechaniczne usuwanie zębiny próchnicowowej).
  4. Wypełnianie ubytków próchnicowych wybranymi materiałami metodami tradycyjnymi.
  5. Wypełnianie ubytków próchnicowych metodami alternatywnymi (PRR, metody kanapkowe, metoda bulk fill, infiltracja zmian próchnicowych).

  Lista członków:

   

  Martyna Bator, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Byczuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Czerniuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Gromek, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Marta Jarzębska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Marta Jeziorkowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
  Katarzyna Kostrzewa, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michalina Kozikowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Barbara Malicka, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Izabela Matyszkiewicz, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Miziak, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Aleksandra Sadowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Klaudia Siara, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Izabela Zieniewska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Anna Kierklo

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Joanna Bagińska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  e-mail: mi.zarowiak@gmail.com

  tel.: 663977605

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Badania ankietowe wiedzy pielęgniarek szkolnych na temat profilaktyki próchnicy zębów.
  2. Diagnozowanie i klasyfikowanie ubytków próchnicowych wybranymi sposobami.
  3. Ocena wiedzy pacjentów na temat wpływu palenia papierosów na stan jamy ustnej.
  4. Ocena nawyków higienicznych młodych dorosłych w Polsce.

   

  Praca praktyczna:

   

  1. Diagnostyka próchnicy zębów na podstawie oceny wizualnej, w powiększeniu i w obrazach radiologicznych.
  2. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według metodyki Blacka.
  3. Opracowywanie ubytków próchnicowych w zębach naturalnych według zasad stomatologii minimalnie inwazyjnej (metoda tunelowa, metoda dziurki od klucza, ART, chemo-mechaniczne usuwanie zębiny próchnicowowej).
  4. Wypełnianie ubytków próchnicowych wybranymi materiałami metodami tradycyjnymi.
  5. Wypełnianie ubytków próchnicowych metodami alternatywnymi (PRR, metody kanapkowe, metoda bulk fill, infiltracja zmian próchnicowych).

  Lista członków:

   

  Martyna Bator, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Byczuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Anna Czerniuk, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Gromek, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Marta Jarzębska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Marta Jeziorkowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
  Katarzyna Kostrzewa, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michalina Kozikowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Barbara Malicka, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Izabela Matyszkiewicz, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Katarzyna Miziak, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Aleksandra Sadowska, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Klaudia Siara, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok
  Izabela Zieniewska, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok
  Michał Żarowiak, kierunek lekarsko-dentystyczny, II rok

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)
  1.  
  1.