• Ostatnia zmiana 23.12.2017 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  dr hab. n. med. Anna Kierklo

   

  Opiekun Koła:

  dr hab. n. med. Joanna Bagińska

   

  Przewodniczący Koła:

  Michał Żarowiak, Lekarsko-dentystyczny V rok

  e-mail: mi.zarowiak@gmail.com

  tel.: 663-977-605

   

  Profil prac naukowych:

  1. Stomatologia minimalnie inwazyjna w opinii studentów i młodych lekarzy.

  2. Bezpieczeństwo domowych sposobów wybielania zębów.

  3. Wiedza studentów na temat zasad pracy ergonomicznej w gabinecie stomatologicznym.

  4. Wpływ gry na instrumentach dętych na stan uzębienia muzyków.  

   

  Praca praktyczna:

  1. System CAD/CAM w ocenie opracowania ubytków.

  2. Zastosowanie lup i mikroskopu w leczeniu próchnicy zębów.

  3. Zastosowanie ultradźwięków do usuwania ćwieków z kanału korzeniowego. 

   

  Termin spotkań koła:

  Ostatnia sobota miesiąca godzina 10.00.*

   

  Lista członków:

  1. Dorota Baryła, lekarsko-dentystyczny, III rok

  2. Anna Byczuk, lekarsko-dentystyczny, V rok

  3. Karolina Borkowska, lekarsko-dentystyczny, III rok

  4. Aleksandra Kokoszka, lekarsko-dentystyczny, IV rok 

  5. Barbara Malicka, lekarsko-dentystyczny, V rok

  6. Dagmara Nowak, lekarsko-dentystyczny, IV rok

  7. Rafał Mateuszuk, lekarsko-dentystyczny, IV rok

  8. Izabela Matyszkiewicz, lekarsko-dentystyczny, IV rok

  9. Kamil Tworkowski, lekarsko-dentystyczny, III rok

  10. Marzena Włodarska, lekarsko-dentystyczny, IV rok

  11. Michał Żarowiak, lekarsko-dentystyczny, V rok

   

  Publikacje członków SKN

   

  *Terminy spotkania koła mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące spotkań SKN są dostępne u przewodniczącego koła.

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)
  1.  
  1.