• Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  dr hab. n. med. Anna Kierklo

   

  Opiekun Koła:

  dr hab. n. med. Joanna Bagińska

   

  Przewodniczący Koła:

  Agata Słomska, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: agatas96@gmail.com

  tel.: 501875995

   

  Profil prac naukowych:

   

  Stan jamy ustnej, a ciąża

  Pielęgniarki szkolne jako edukatorzy zdrowia

   

  Praca praktyczna:

   

  Praca w powiększeniu (lupy i mikroskop)
  Maszynowe opracowanie kanałów korzeniowych
  Symulatory wirtualnej rzeczywistości w stomatologii
  Odbudowa powierzchni stycznych z zastosowaniem matryc sekcyjnych

   

  Lista członków:

   

  Agata Słomska lekarsko-dentystyczny rok V
  Aleksandra Mastej lekarsko-dentystyczny rok V
  Natalia Siwicka lekarsko-dentystyczny rok V
  Agata Mrozińska lekarsko-dentystyczny rok V
  Zofia Głodowska lekarsko-dentystyczny rok V
  Sylwia Walkowska lekarsko-dentystyczny rok V
  Aleksandra Bielawiec, lekarsko-dentystyczny rok V
  Anna Węglarz, lekarsko-dentystyczny rok II

   

  Publikacje członków SKN

   

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Dodatkowa działalność

   

  Edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach

   

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)
  1.  
  1.