• Ostatnia zmiana 14.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  dr hab. n. med. Anna Kierklo

   

  Opiekun Koła:

  dr hab. n. med. Joanna Bagińska

   

  Przewodniczący Koła:

  Kamil Dworkowski, Lekarsko-dentystyczny IV rok

  e-mail: kamil-tworkowski@wp.pl

  tel.: 606589699

   

  Profil prac naukowych:

  Stomatologia minimalnie inwazyjna w opinii studentów i młodych lekarzy.
  Wiedza studentów na temat zasad pracy ergonomicznej w gabinecie stomatologicznym.
  Wpływ gry na instrumentach dętych na stan uzębienia muzyków.
  Ocena jakości past do zębów.

  Praca praktyczna:

  Systemy do odbudowy brakujących ścian zęba.
  Mikroskop w endodoncji.
  Nowoczesne systemy do opracowania kanałów korzeniowych.

   

  Termin spotkań koła:

  Ostatnia sobota miesiąca godzina 10.00.*

   

  Lista członków:

  Kamil Tworkowski IV lekarsko-dentystyczny,
  Dorota Baryła IV lekarsko-dentystyczny,
  Ewelina Gąsowska IV lekarsko-dentystyczny,
  Izabela Matyszkiewicz V lekarsko-dentystyczny,
  Rafał Mateuszuk V lekarsko-dentystyczny

   

  Publikacje członków SKN

   

  *Terminy spotkania koła mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące spotkań SKN są dostępne u przewodniczącego koła.

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Anna Zalewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Maciejczyk, IV farmacja

  e-mail: mat.maciejczyk@gmail.com

  tel.: 604998854

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena równowagi oksydoredukcyjnej, aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, poziomu białek odporności nieswoistej i swoistej oraz ekspresji metaloproteinaz macierzy miedzykomórkowej gruczołów ślinowych w przebiegu cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i otyłości.

   

  Lista członków:

   

  1. Bączek Weronika (IV rok, lek-dent)
  2. Bierć Julia(IV rok, lek-dent)
  3. Bolesta Dominika (IV rok, lek-dent)
  4. Borzym Karolina (IV rok, lek-dent)
  5. Choromańska Katarzyna (IV rok, lek-dent)
  6. Hościłowicz Paula (IV rok, lek-dent)
  7. Maciejczyk Mateusz (IV rok, farmacja)
  8. Pietrzykowska Agnieszka (IV rok, farmacja)
  1.  
  1.