• Ostatnia zmiana 03.02.2017 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Implantologiczno-Periodontologiczne

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

   

  Opiekun Koła:

  dr n. med. Ewa Dolińska

   

  Przewodniczący Koła:

  Tomasz Tarasewicz, lekarsko-dentystyczny V rok

  e-mail: tarasewiczt@gmail.com

  tel.: 697-516-990

   

  Profil prac naukowych:

  W Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej prowadzone są liczne badania naukowe. Prowadzimy oceny nowatorskich metod niechirurgicznego leczenia przyzębia ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania terapii fotodynamicznej. Badamy różnorodne techniki regeneracyjne przyzębia oraz kości. Poddajemy ewaluacji nowoczesne techniki operacyjne w chirurgii śluzówkowo dziąsłowej. Wprowadzamy do leczenia zachowawczego chorób błony śluzowej terapię fotodynamiczną z wykorzystaniem różnych fotouczulaczy. Prowadzimy obserwacje mechanizmów immunologicznych zachodzących w różnych formach zapaleń przyzębia.

   

  Termin spotkań koła:

  trzeci czwartek każdego miesiąca godzina 14.00*

   

  Lista członków:

  1. Tomasz Tarasewicz lekarsko-dentystyczny rok IV
  2. Aneta Lotarska lekarsko-dentystyczny rok IV
  3. Ewelina Strzałek lekarsko-dentystyczny rok IV
  4. Maria Pietruska lekarsko-dentystyczny rok III
  5. Klaudia Siara lekarsko-dentystyczny rok III
  6. Natalia Prysak lekarsko-dentystyczny rok III
  7. Krystian Gancarz lekarsko-dentystyczny rok III
  8. Anna Wróblewska lekarsko-dentystyczny rok V

   

  Publikacje członków SKN

   

  *Terminy spotkania koła mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące spotkań SKN są dostępne u przewodniczącego koła.