• Ostatnia zmiana 13.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii Dziecięcej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Beata Cudowska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Anna Zawistowska, lekarski VI rok
  e-mail:
  aniazaw94@gmail.com

  tel.: 531994173

   

  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe z zakresu pediatrii, gastroenterologii i alergologii dziecięcej, ze szczególnych uwzględnieniem następujących zagadnień:

   

  • Markery biologiczne w stanach zapalnych przewodu pokarmowego
  • Krwawienia z przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci
  • Alergia  na pokarmy i alergia wieloważna – aspekty praktyczne, badania immunologiczne
  • Anafilaksja u dzieci
  • Zaburzenia stanu odżywienia u dzieci z chorobami alergicznymi i gastrologicznym

   

  Praca praktyczna:

   

  Możliwość uczestnictwa w codziennej pracy z pacjentem w oddziale oraz poradni gastrologicznej i alergologicznej (doskonalenie umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego)

   

  Terminy spotkań:

   

  Termin kolejnego spotkania jest ustalany na bieżąco.

   

  Lista członków:

  Anna Frąckiel, Lekarski, VI
  Anna Krętowska, Lekarski, V
  Aleksandra Kwika, Lekarski, IV
  Anna Zawistowska, Lekarski VI
   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach 

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V