• Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Beata Cudowska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Małgorzata Łukasik, lekarski, V rok
  e-mail: malgorzata.lukasik93@wp.pl
  tel.: 729960972

   

  Profil prac naukowych:

   

  Prace oryginalne oraz opisy przypadków z zakresu pediatrii, gastroenterologii i alergologii dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
  1. Zaburzenia stanu odżywienia u dzieci z chorobami alergicznymi i gastrologicznymi
  2. Żywienie dojelitowe
  3. Ciała obce przewodu pokarmowego
  4. Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego: choroba trzewna, nieswoiste zapalenia jelit
  5. Alergia na pokarmy
  6. Nowoczesna diagnostyka chorób alergicznych
  7. Anafilaksja

   

  Praca praktyczna:

   

  Uczestnictwo w konsultacjach w poradni alergologicznej i gastrologicznej oraz dyżurach na oddziale

   

  Lista członków:

   

  1.Małgorzata Łukasik, lekarski, V rok
  2.Ilya Orlov, lekarski, V rok
  3. Marta Dyszkiewicz,lekarski, IV rok
  4. Agnieszka Bullmann, lekarski, III rok

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach 

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V