• Ostatnia zmiana 28.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii Dziecięcej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Beata Cudowska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Aleksandra Kwika, lekarski VI rok
  e-mail:
  a.kwika@student.uw.edu.pl

  tel.: 530170774

   

  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe z zakresu pediatrii, gastroenterologii i alergologii dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
  Markery biologiczne w stanach zapalnych przewodu pokarmowego
  IgE-zależna alergia na pokarmy u dzieci z celiakią
  Alergia na pokarmy i alergia wieloważna – aspekty praktyczne, badania immunologiczne
  Anafilaksja u dzieci
  Alergia na leki u dzieci
  Zaburzenia stanu odżywienia u dzieci z chorobami alergicznymi i gastrologicznymi

   

  Praca praktyczna:

   

  Uczestnictwo w dyżurach na oddziale, konsultacjach w poradni; pracownia badań endoskopowych i czynnościowych przewodu pokarmowego; gabinet testów skórnych, spirometrii i odczulań

   

  Lista członków:

   

  Aleksandra Kwika, VI rok Wydział Lekarski

  Kinga Półkośnik, rok VI, kierunek lekarski

  Robert Klimkowski, rok VI, ED

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach 

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V