• Ostatnia zmiana 01.12.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biofizyki

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Maria Karpińska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Beata Modzelewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Anna Samluk, Lekarski V rok

  e-mail: annasamluk@gmail.com

  tel.: 730 480 579

   
  Profil prac naukowych:

   

  1. Badania ankietowe
  2. Badania z wykorzystaniem audiometrii tonalnej
  3. Badania z wykorzystaniem interfejsu mózg-komputer (BCI)

   

  Lista członków:

   

  1. Joanna Katarzyna Szczepańska, lekarski V rok
  2. Anna Samluk, lekarski V rok
  3. Monika Radecka, lekarski V rok
  4. Piotr Łukasz Maciejczuk, lekarski V rok
  5. Łukasz Wałejko, lekarski VI rok
  6. Nicoletta Iłowska, lekarski IV rok
  7. Paweł Muszyński, lekarski IV rok
  8. Martin Rydygel, lekarski IV rok
  9. Krzysztof Drygalski, lekarski III rok
  10. Katarzyna Kożańczuk, lekarski III rok
  11. Andrzej Chomentowski, lekarski III rok
  12. Ula Domysławska, lekarski III rok
  13. Emil Moraczewski, lekarski II rok
  14. Adrianna Wawrzyn, lekarski I rok
  15. Karolina Niedzielska, lekarski I rok
  16. Agnieszka Ruczaj, analityka medyczna II rok
  17. Mateusz Jankiewicz, lekarski III rok
  18. Mateusz Rogal, lekarski II rok
  19. Maciej Mikulec, lekarski II rok
  20. Mateusz Antioniak, lekarski II rok
  21. Łukasz Marcinkiewicz, lekarski III rok
  22. Jakub Aleksiejuk, lekarski I rok
  23. Artur Aleksiejuk, fizjoterapia I rok

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.