• Ostatnia zmiana 12.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Biofizyki i Inżynierii Medycznej przy Zakładzie Biofizyki  

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Maria Karpińska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Beata Modzelewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Krzysztof Drygalski, Lekarski V           

  e-mail: drygalskikrzysztof@gmail.com

  tel.: 693 257 770

   

  Profil prac naukowych:

   

  -       Badania nad interfejsem mózg-komputer (BCI)

  -       Farmakodynamika środków rozkurczowych

  -       Tensometria i elektrofizjologia

  -       Inżynieria medyczna

   

   

  Praca praktyczna:

   

  Praca laboratoryjna. Projekt i konstrukcja protezy wykorzystującej BCI oraz badania nad rolą biofeedbacku w inżynierii medycznej

   

  Lista członków:

  Krzysztof Drygalski, lekarski V rok
  Andrzej Chomentowski, lekarski V rok
  Krzysztof Koryciński, lekarski III rok
  Aleksandra Kiełczewska, lekarski III rok
  Tomasz Charytoniuk, lekarski VI rok
  Klaudia Berk, lekarski VI rok

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.