Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biofizyki  .
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biofizyki  .
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 01.02.2023 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biofizyki  

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Maria Karpińska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Beata Modzelewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Aleksandra Kiełczewska, lekarski VI            

  e-mail: ola.kiel10@gmail.com

  tel.: 509 980 663

   

  Profil prac naukowych:

   

   - Badania nad interfejsem mózg-komputer (BCI)

  - Farmakodynamika środków rozkurczowych

  - Tensometria i elektrofizjologia

  - Inżynieria medyczna

  - Konduktometria

  - Audiometria

   

  Praca praktyczna:

   

  Nie dotyczy 

   

  Lista członków:

   

  1. Aleksandra Kiełczewska, LEKARSKI, VI
  2. Krzysztof Koryciński, LEKARSKI, VI

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.